Produkty i środowisko

Masowa produkcja i konsumpcja oraz negatywne oddziaływanie tych procesów na środowisko, spowodowały, że obecnie coraz większe wymagania stawiane są produktom w kontekście ekologicznym. Wraz ze zwiększająca się świadomością konsumentów oraz ich postawą prośrodowiskową, zmienia się podejście do projektowania i wytwarzania produktów. Producenci zaczynają uwzględniać aspekty związane z oddziaływaniem produktów na środowisku w ich całym cyklu życiowym – od etapu pozyskiwania surowców, poprzez produkcję, użytkowanie,  aż po utylizację i recycling. Celem tych działań powinno być zmniejszenie negatywnego odziaływania produktów na środowisko oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju w obszarze produkcji i konsumpcji.  Dokonywane wybory na etapie produkcji i zakupu produktów mogą w znaczący sposób zredukować: zużycie energii, emisję CO2, zużycie materiałów, wody, ilość odpadów.

ASSA ABLOY od wielu lat jest zaangażowana w ciągłe ulepszanie produkcji i produktów w kontekście środowiskowym. Dodatkowo dzięki innowacjom produkty firmy oferują klientom niezawodne, zaawansowane technologicznie rozwiązania, które przyczyniają się do redukcji kosztów (LCC – Life Cycle Costs).

Kontrola dostępu

Systemy służące ochronie i bezpieczeństwu, stanowią istotny element projektowany w budynkach, a jednym z nich jest system kontroli dostępu. Współczesne systemy kontroli dostępu mają między innymi zapewnić możliwość kontrolowania i zarządzania uprawnieniami dostępowymi. Ze względu na konieczność dokonywania bieżących zmian w zakresie uprawnień, systemy te powinny zapewniać możliwie łatwą i sprawną obsługę.

Czym są rozwiązania CLIQ?

Klucze i wkładki mechaniczne, jeszcze do niedawna stanowiły jedyny możliwy sposób zabezpieczania drzwi w budynku, natomiast aby utrzymać stały poziom ochrony wymagało to kontroli kluczy i bieżącej wymiany wkładek. W dobie urbanizacji, wraz z rozwojem technologii, potrzebą ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz coraz większym stopnień skomplikowania uprawnień dostępowych, klucze mechaniczne są zastępowane kartami lub innymi transponderami, którymi można w łatwy sposób zarządzać, nawet z poziomu aplikacji na urządzeniach mobilnych.

ASSA ABLOY wprowadziła do sprzedaży wkładkę elektromechaniczną CLIQ, która  pobiera energię z klucza, dodatkowo eliminując potrzebę tworzenia infrastruktury kablowej, oszczędzając przy tym materiały oraz redukując koszty. Tradycyjną, mechaniczną wkładkę można łatwo zastąpić wkładką elektromechaniczną i wykorzystać ją w innym miejscu, mniej wymagającym. Możliwość aktualizacji uprawnień dostępowych, również w sposób zdalny, wprowadza olbrzymie oszczędności dla użytkowników kluczy, jak i samej organizacji. Brak konieczności zdawania kluczy oraz możliwość wykorzystania w pracy tego samego klucza, również w rozproszonych lokalizacjach, prowadzi do redukcji np. zużycia paliwa oraz do skrócenia czasu potrzebnego na działania logistyczne związane z ich deponowaniem.

Systemy kontroli dostępu ASSA ABLOY CLIQ to między innymi Ikon CLIQ i Abloy Protec 2 CLIQ. W systemach tych źródło zasilania znajduje się wyłącznie w kluczu, dzięki czemu wykorzystanie energii elektrycznej w porównaniu do standardowych aplikacji kontroli dostępu zostało w znaczny sposób ograniczone. Wyposażone w elektronikę wkładki, pobierają energię z klucza tylko w momencie otwierania, bądź zamykania drzwi. Klucze zasilane są bateriami, dostępnymi w obrocie handlowym. Baterie te zostały dobrane tak, aby zapewnić możliwie jak najdłuższe użytkowanie.

Podobne informacje