• 28 kwietnia 2021

SEEDiA otrzymała certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością

SEEDiA otrzymała certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością

SEEDiA otrzymała certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością 1024 576 PLGBC

Materiał partnera

Rok 2021 to w spółce SEEDiA bardzo pracowity i aktywny okres. Od początku istnienia SEEDIA kluczową cechą spółki jest wysoka jakość produkcji i samych produktów, które dostarczamy klientom. Współczesna gospodarka charakteryzuje się dynamicznymi zmianami i razem z rosnącą świadomością oraz wymaganiami konsumentów motywuje do nieustannego podnoszenia jakości produktów i usług. Dlatego ostatnie miesiące firma poświęciła na dopracowanie procesów produkcyjnych i ich certyfikację i 27 stycznia 2021 roku otrzymała certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością w zakresie produkcji mebli solarnych. ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania systemu zarządzania jakością w organizacji akceptowana na całym świecie i potwierdzająca wysoką jakość produkcji i procesów produkcyjnych.

Certyfikat został wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, a dzięki niemu SEEDiA może jeszcze skuteczniej wdrażać rozwiązania Smart City na całym świecie. Posiadanie ISO 9001 jest często wymagane w przetargach zagranicznych. W raporcie z audytu certyfikującego zostały wymienione następujące mocne strony SEEDiA:

Nowoczesne, nowatorskie rozwiązania dostosowane do potrzeb rynku oraz wymagań w zakresie minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Ciągłe prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na innowacyjność produkowanych wyrobów. Sieć dystrybutorów na terenie UE. Duże zaangażowanie pracowników i dobra komunikacja wewnętrzna.

Ocena wyników audytu systemu zarządzania w SEEDiA zakończona pozytywnym wynikiem to powód do dumy i jeszcze większa motywacja do osiągania kolejnych celów, które firma zaplanowała na bieżący rok.