Seminarium

Energooszczędne budynki

technologie zapewniające ograniczenie zużycia energii

8.10.2013 | Katowice

Pod patronatem merytorycznym Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Więcej informacji na stronie organizatora Media4Engineers sp. z o.o.

9.00-9.30 Rejestracja na seminarium i kawa powitalna

9.30-9.40 Wprowadzenie do tematyki seminarium

Katarzyna Jakubek – Control Engineering Polska

9.40-10.20 Certyfikaty wielokryterialne LEED, BREEAM, DGNB w Polsce i Europie

Rafał Schurma – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

10.25-10.55 Zintegrowane systemy monitoringu i zarządzania zużyciem energii i innych mediów w budynkach

Jakub Wójcik – SABUR

11.00-11.30 Rozwiązania BeMS Trend wspierające poprawę efektywności energetycznej współczesnych budynków

Marcin Bruzda – TREND Control Systems

11.30-12.15 Przerwa kawowa

12.15-12.45 Prezentacja 30

12.50-13.20 Oszczędność energii dzięki technologii wykrywania błędów i ich diagnostyki (FDD).

Rozwiązania ICONICS dla sektora automatyki budynkowej

Marek Falkowski – Elmark Automatyka

13.25-14.05 Budowa domu Zeroenergetycznego Green Power – sukcesy i porażki w trakcie budowy

Ryszard Piotrowski – GREEN POWER WARSZAWA

14.05-14.40 Przerwa kawowa

14.40-15.00 Prezentacja 30

15.05-15.45 Budynki energooszczędne według programu dofinansowania NFOŚiGW – zagadnienia praktyczne

Łukasz Polakowski – Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

15:45-16:15 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów

16.15 Wręczenie imiennych Certyfikatów Uczestnictwa

Grupa docelowa

  • Inżynierowie budownictwa
  • Projektanci
  • Architekci
  • Integratorzy systemów automatyki budynkowej
  • Integratorzy systemów BMS
  • Instalatorzy
  • Zarządcy nieruchomości
  • Deweloperzy

Podobne informacje