• 16 lutego 2021

Seria webinarów Komisji Europejskiej o taksonomii

Seria webinarów Komisji Europejskiej o taksonomii

Seria webinarów Komisji Europejskiej o taksonomii 351 327 PLGBC

Komisja Europejska organizuje serię pięciu webinarów angażujących opinię publiczną w dyskusję na temat taksonomii UE i rozwoju zrównoważonego finansowania. Wydarzenie będzie okazją do zbadania różnych kluczowych koncepcji i możliwych przyszłych rozwiązań politycznych związanych z pracami Platformy na rzecz Zrównoważonego Finansowania nad taksonomią UE.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formie pięciu odrębnych webinarów transmitowanych na żywo, z których każdy będzie poświęcony innemu aspektowi taksonomii UE.

  • Pierwszy webinar skupi się na roli, jaką taksonomia UE może odegrać w stymulowaniu i mobilizowaniu środków finansowych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Podczas drugiego webinaru omówione zostaną możliwe sposoby rozszerzenia ram taksonomii UE poza działania ekologiczne.
  • W ramach trzeciego webinaru przedstawione zostaną główne wyzwania i możliwe rozwiązania w odniesieniu do danych powiązanych z taksonomią oraz sprawozdawczości i ujawniania informacji w przedsiębiorstwach.
  • Czwarty webinar umożliwi wgląd w proces pracy platformy nad opracowaniem kryteriów taksonomii UE dla pozostałych czterech celów środowiskowych (woda, gospodarka o obiegu zamkniętym, zanieczyszczenie środowiska i różnorodność biologiczna).
  • Piąty webinar będzie poświęcony potencjalnemu rozwojowi taksonomii społecznej i da wgląd w możliwą strukturę takiej taksonomii.

Cykl wydarzeń zostanie otwarty przez Komisję Europejską i przewodniczącego Platformy na rzecz Zrównoważonego Finansowania. Sprawozdawcy i członkowie platformy wezmą udział w każdej z pięciu sesji i podzielą się z zainteresowanymi stronami swoimi najnowszymi przemyśleniami oraz odpowiedzą na pytania.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/events/finance-210224-sustainable-finance-platform-webinars_en