• 9 lutego 2022

Skanska przyspiesza w drodze do neutralności klimatycznej

Skanska przyspiesza w drodze do neutralności klimatycznej

Skanska przyspiesza w drodze do neutralności klimatycznej 1024 682 PLGBC

Materiał partnera

Grupa Skanska jest pierwszą firmą budowlaną na świecie, której Cel Klimatyczny został uznany i potwierdzony przez Science-Based Target Initiative jako zgodny z założeniami Porozumienia Paryskiego. Spółka już od wielu lat systematycznie raportuje swój ślad węglowy, dzięki funkcjonującym i stale usprawnianym procedurom gromadzenia danych, wynikających z aktywności generujących emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Poprzez ucyfrowienie w minionym roku procesów z tym związanych, możliwe stało się bieżące monitorowanie emisji CO2 we wszystkich obszarach działalności firmy, a także modelowanie przyszłości i wyznaczanie jeszcze bardziej precyzyjnych celów redukcji śladu węglowego.

Skanska od lat konsekwentnie dąży do realizacji Celu Klimatycznego, określonego dla wszystkich spółek Grupy. Zakłada on redukcję emisji dwutlenku węgla, za którą firma jest odpowiedzialna, do 2030 roku o 50% (względem lat 2015 i 2020 – zależnie od źródeł emisji, tj. kategorii) oraz osiągnięcie w tym zakresie neutralności klimatycznej, a więc zerowych emisji netto, do roku 2045.

Pierwsza na świecie certyfikacja dla firmy budowlanej

Cel Grupy Skanska został pod koniec minionego roku uznany i potwierdzony przez Science-Based Target Initiative, jako zgodny z założeniami klimatycznego Porozumienia Paryskiego, zmierzającego do ograniczenia globalnego ocieplenia. Co istotne, była to pierwsza na świecie certyfikacja SCTI dla firmy budowlanej.

Science-Based Target Initiative to inicjatywa oparta na współpracy pomiędzy CDP, World Resources Institute, WWF oraz założoną przez ONZ – organizacją Global Compact, skupiającą liderów zrównoważonego biznesu. Głównym celem SBTI jest definiowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji CO2 oraz pomaganie firmom, które wyznaczają cele klimatyczne w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy naukowej.

Certyfikacja SBTI, czyli uznanie Celu Klimatycznego firmy, jest gwarancją, że jego określenie i realizacja prowadzone są w oparciu o najlepszą wiedzę naukową i są cyklicznie monitorowane.

Platforma, która monitoruje wszystkie emisje spółki mieszkaniowej Skanska

Skanska Residential Development Poland na bieżąco śledzi postępy działań w ramach wyznaczonego Celu Klimatycznego grupy, dzięki systematycznemu raportowaniu śladu węglowego całej organizacji.

– W ubiegłym roku stworzyliśmy cyfrową platformę analityczną, która pozwala na monitorowanie wszystkich naszych emisji CO2. Dzięki temu w jednym miejscu gromadzone są informacje o wskaźnikach z każdego obszaru działalności firmy – zarówno te dotyczące codziennego funkcjonowania biznesu, jak zużycie energii w biurach, ogrzewanie budynków biurowych, emisja CO2 spowodowana delegacjami i podróżami służbowymi, zużycie energii na placach budowy oraz – a właściwie przede wszystkim – wskaźniki efektywności energetycznej naszych projektów – wyjaśnia Artur Łeszczyński, manager ds. rozwoju biznesu w spółce mieszkaniowej Skanska. – Pozwala nam to obserwować całościowy obraz sytuacji, w której w danym momencie znajduje się nasza firma, analizować poszczególne okresy oraz prognozować i modelować przyszłość – dodaje.

Dane zebrane przez spółkę dzielone są na trzy główne kategorie, w oparciu o międzynarodową metodologię Greenhouse Gas Protocol (GGP), czyli globalny standard pomiarów i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, dedykowany zarówno dla biznesu, jak i sektora publicznego.

Kategorie te obejmują: emisje bezpośrednie, czyli te pochodzące z posiadanych lub kontrolowanych źródeł energii; pośrednie – powstałe na skutek używania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej oraz emisje pośrednie, nieuwzględnione w poprzedniej kategorii – czyli takie, które wygenerowały np. delegacje, podróże służbowe pracowników i użytkowanie produktów sprzedawanych przez organizację.

– Dzięki przyjętej metodologii, podczas analizowania konkretnych wskaźników, wiemy, że patrzymy na stan rzeczy, którego fundamentem są precyzyjne liczby – mówi Artur Łeszczyński ze spółki mieszkaniowej Skanska.

Zielona certyfikacja i odnawialne źródła energii

Realizacja Celu Klimatycznego to nadrzędny priorytet spółki mieszkaniowej Skanska. Jego realizacja to przede wszystkim maksymalizacja efektywności energetycznej każdego budynku, który jest projektowany i dostarczany klientom. Między innymi dlatego każda z inwestycji Skanska Residential Development Poland certyfikowana jest w systemie BREEAM (w ubiegłym roku firma uzyskała sześć certyfikatów dla swoich inwestycji), a poziom certyfikacji nowych projektów jest konsekwentnie podnoszony.

Skip to content