• 3 marca 2022

Solidarni z Ukrainą – Apel Zarządu i Zespołu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC do Członków

Solidarni z Ukrainą – Apel Zarządu i Zespołu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC do Członków

Solidarni z Ukrainą – Apel Zarządu i Zespołu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC do Członków 1024 683 PLGBC

Szanowni Państwo,

Solidaryzujemy się z Narodem Ukrainy, który w obliczu agresji ze strony Rosji, dzielnie walczy o wolność. Widzimy ogromną odwagę obywateli, zjednoczenie się dla budowania bezpiecznej  i stabilnej przyszłości.

Świat się jednoczy, wyznając te same wartości i widząc ogromną krzywdę ludzką.
To czas, kiedy trzeba być razem i okazać swoje wsparcie naszym sąsiadom. Sytuacja ta ma wpływ na wszystkich, ale nie możemy pozostać obojętnym na tragedię, jakiej wszyscy jesteśmy dziś świadkami.

Jako Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) włączamy się w pomoc, angażując się w akcje wsparcia kierowane zarówno do uchodźców przybywających do naszego kraju, jak i do Ukraińców pozostającym w swoim kraju, w strefie wojny.

Zwracamy się z prośbą do społeczności PLGBC o udział w wybranej przez Państwa formie pomocy Ukraińcom, podejmowanej przez organizacje pozarządowe, osoby prywatne czy firmy.

Połączmy wysiłki dla budowania zrównoważonej – także w wymiarze społecznym – przyszłości.
Bądźmy razem i okażmy wsparcie, stając po stronie solidarności, wrażliwości, stabilności i pokoju.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd i Zespół
Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Skip to content