• 25 stycznia 2021

Spojrzenie na toalety publiczne i mycie rąk podczas pandemii

Spojrzenie na toalety publiczne i mycie rąk podczas pandemii

Spojrzenie na toalety publiczne i mycie rąk podczas pandemii 510 384 PLGBC

Materiał Partnera

W przeprowadzonym niedawno globalnym badaniu poziomu higieny[1] firma Dyson analizowała zmiany w spojrzeniu ludzi na toalety publiczne i w podejściu do ogólnej higieny rąk po wybuchu pandemii COVID-19.

W obliczu nasilającej się pandemii koronawirusa utrzymywanie higieny staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Mając to na uwadze, firma Dyson bada, w jaki sposób ludzie odnoszą się do toalet publicznych i ogólnej higieny rąk.
Przesłanie płynące z wiodących organizacji, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w czasie pandemii jest wyraźnie skoncentrowane na tym, jak ważne jest częste i prawidłowe mycie rąk oraz na tym, jak kluczową rolę odgrywa ich dokładne suszenie[2]. Eksperci podkreślają, że nieumyte we właściwy sposób ręce mogą przenosić zarazki. Prawidłowa higiena rąk jest według nich jednym z najbardziej skutecznych sposobów na ograniczenie rozprzestrzeniania się bakterii i wirusów, które mogą prowadzić do infekcji.
Wyniki globalnego badania przeprowadzonego przez firmę Dyson pokazują, że świadomość znaczenia higieny rąk wzrosła od początku pandemii. 66% osób rzadziej opuszcza toaletę bez umycia rąk. Jednocześnie jednak 11% osób na całym świecie przyznaje, że obecnie częściej wychodzi z toalety bez umycia rąk, a 42% czuje się w toaletach publicznych dużo bardziej niepewnie niż rok temu. W USA 20% mężczyzn oraz ludzi młodych (19–29 lat) częściej opuszcza toalety publiczne bez umycia rąk.

Ręce w górę za higieną

Badanie wykazało również, że choć respondenci bardziej przejmują się higieną rąk, niektórzy z nich wciąż lekceważą znaczenie ich mycia i suszenia. Tymczasem wiodące organizacje zdrowotne zalecają częste mycie rąk wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund, jak również ich prawidłowe suszenie. Kolejnym interesującym wynikiem badania jest to, że pomimo wybuchu pandemii tylko 40% respondentów podało względy higieniczne jako swoją główną motywację do mycia rąk – dla niektórych jest to tylko kwestia nawyku (14%), zaś pewna niewielka grupa po prostu lubi uczucie czystych rąk (11%). Co więcej, okazało się, że jeśli w toalecie nie ma działających suszarek do rąk lub ręczników papierowych, niektórzy respondenci są bardziej skłonni do pozostawienia rąk do naturalnego wyschnięcia (25%) lub wycierania ich o spodnie lub koszulę (15%). Dr Salome Giao, starszy mikrobiolog i naukowiec w Dyson wyjaśnia:

Wyniki te unaoczniają potrzebę dalszej edukacji w zakresie higieny rąk. Wiemy, że wilgotne ręce mogą przenosić do 1000 razy więcej bakterii niż suche[3]. Z kolei wycieranie rąk w spodnie czy bluzkę jest niebezpieczne z tego względu, że jeśli ubranie nie jest czyste, na umyte ręce mogą przedostać się z niego bakterie[4].

Patrz, ale nie dotykaj

Badanie pokazało również, że zły stan toalet może powodować frustrację u osób, które z nich korzystają. Jeśli chodzi o toalety publiczne, ludzi na całym świecie najbardziej frustrują takie czynniki, jak nieczystość w kabinach (70%) brak papieru toaletowego (51%), a także nieczystość w częściach wspólnych toalet (48%). Część badanych przyznała, że w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku ma teraz większe wątpliwości w kwestii używania suszarek do rąk. Najwięcej niepokojów związanych z higieną dotyczy jednak m.in. konieczności naciskania przycisków (40%) oraz ryzyka suszenia rąk zanieczyszczonym powietrzem (32%). 58% respondentów zadeklarowało, że czułoby się spokojniej, korzystając z suszarki do rąk uruchamianej bezdotykowo, a kolejne 47% przyznało, że zamontowanie w suszarkach filtrów oczyszczających powietrze używane do suszenia rąk również zmniejszyłoby ich obawy.

Korzystanie z technologii Dyson Airblade™ to jeden ze sposobów na szybkie i higieniczne suszenie rąk, szczególnie w publicznych toaletach. Technologia Dyson Airblade jest bezdotykowa, co pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów. Urządzenia te są standardowo wyposażone w filtry HEPA. Od ponad 15 lat mikrobiolodzy Dyson zbierają doświadczenia i gromadzą wiedzę specjalistyczną z wielu obszarów, takich jak przemysł spożywczy, sektor zdrowia publicznego, świata akademickiego czy mikrobiologii chemicznej, żeby zapewnić, że technologia Dyson Airblade™ jest higieniczna i doskonała do używania w realnym świecie.

[1] Globalne badanie przeprowadzone w lipcu 2020 r. w 14 krajach świata (UK, DE, ES, FR, IT, NL, US, CA, MX, CN, JP, MY, SG, AU), w którym łącznie wzięło udział 8 758 respondentów w wieku 18 lat i więcej. Poszczególne wartości procentowe różnią się w zależności od kraju.

[2] Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/

[3] D. Patrick, G. Findon, T. Miller, Residual moisture determines the level of touch-contact-associated bacterial transfer following hand washing, „Epidemiology and Infection” 119, 1997, nr 3, s. 319–325.

[4] L.K.P. Suen, V.Y.T. Lung, M.V. Boost i inni, Microbiological evaluation of different hand drying methods for removing bacteria from washed hands, „Scientific Reports” 9, 2019, art. 13754.