• 29 marca 2023

Sposoby na wellbeing pracowników w czasach hybrydowego modelu pracy – case study Colliers

Sposoby na wellbeing pracowników w czasach hybrydowego modelu pracy – case study Colliers

Sposoby na wellbeing pracowników w czasach hybrydowego modelu pracy – case study Colliers 700 467 PLGBC

Materiał partnera

Hybrydowy model pracy, poczucie niepewności spowodowane sytuacją geopolityczną i szybkość zachodzących zmian sprawiają, że dbanie o dobrostan pracowników jest ważne i potrzebne jak nigdy wcześniej, a odpowiedzialni pracodawcy podejmują w tym kierunku działania. Jak to robić dobrze? Jakie zespoły powinny być w ten proces zaangażowane? O sposobach na wellbeing opowiada Małgorzata Michalczyk, Dyrektor ds. Administracji w Colliers.

  • Strategia wellbeing powinna celować w budowanie zdrowych podstaw, nie tylko leczenie negatywnych skutków.
  • Managerowie i team leaderzy to najważniejsza grupa, która tworzy bezpieczeństwo psychiczne pracowników, zwłaszcza w świecie pełnym kryzysów i niepewności.
  • Wspólne działania charytatywne potrafią bardziej integrować pracowników, niż impreza integracyjna.

O dobrostanie pracowników od kilku lat mówi się coraz częściej i bardziej wnikliwie, pracodawcy dostrzegli znaczenie wellbeingu i jego wpływ na funkcjonowanie firm. Szybkie tempo życia, pandemia, zmiana modelu pracy oraz wydarzenia geopolityczne wpływają – mniej lub bardziej wyraźnie – na poczucie niepewności. W tej sytuacji warto zastanowić się nad rozwiązaniami systemowymi, które w hybrydowym modelu pracy będą skierowane do wszystkich pracowników i dostępne zarówno podczas pracy z biura, jak i z domu.

Wellbeing czy wellness?

Rosnące znaczenie kwestii wellbeing nie znaczy, że sam termin jest zawsze stosowany we właściwym kontekście. Bywa mylnie traktowany jako synonim „wellness”. Choć to pojęcia pokrewne, jest między nimi subtelna różnica.

Jeśli „wellness” to droga do celu: ćwiczenia, medytacja i inne aktywności – to wellbeing można uznać za sam cel: stan zadowolenia z życia, zdrowia, kondycji fizycznej, relacji i poczucia sensu, radości z pracy… Już samo wymienienie (tylko części) składowych świadczy o skali trudności tego wyzwania. Nie wystarczą same benefity, choćby najbardziej atrakcyjne. Potrzebna jest holistyczna strategia, dostosowana do zmieniających się potrzeb, oczekiwań pracowników, sytuacji zewnętrznej.

Impuls do zmiany

Strategia corporate wellbeing z zasady musi być elastyczna, bo w każdym zespole i sytuacji odmienne są potrzeby pracowników. Poznanie tych potrzeb oraz określenie poziomu dobrostanu to pierwsze kroki, dzięki którym możliwe jest zaprojektowanie strategii właściwej w danym przypadku. Żadne rozwiązanie nie jest dane raz na zawsze – konieczne pozostaje zbieranie informacji zwrotnych i korygowanie działań na ich podstawie. Aby strategia mogła przynieść optymalne rezultaty, potrzebne jest współdziałanie wielu stron: otwartych na nowe możliwości pracowników, liderów zespołów, kierownictwa firmy. Koordynowanie działań powierzane jest najczęściej działowi HR lub Administracji. Jakie to działania? Oto cztery przykłady z programu Colliers.

Miesiąc zdrowia

W niektórych firmach temat wellbeing wciąż jest nowością. Tymczasem w Colliers już od 2015 r. co piątek organizowane są webinary z różnej tematyki, skierowane do wszystkich pracowników. Ze względu na ciekawe treści i tematy dostosowane do bieżących potrzeb, spotkania cieszą się wysoką frekwencją.

Co roku październik jest w Colliers ogłaszany miesiącem zdrowia, a webinary poświęcone są tematom związanym z dobrostanem pracowników. W roku 2022 skoncentrowaliśmy się na zdrowiu psychicznym, bo właśnie na ten miesiąc przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Czasopisma, uczelnie i instytucje łączą siły, by przełamywać tabu, jakim wciąż pozostaje mówienie o emocjach i problemach psychicznych. Październik – miesiąc czasami opisywany jako ponury czy depresyjny – to dobry czas, by otworzyć się na własne potrzeby. Webinary w niezwykle ciekawy sposób przybliżają pracowniom tematykę radzenia sobie ze stresem, metod relaksacji, oddychania, uwalniania lęku, sztuki odpoczywania oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Prowadzone są również spotkania na temat poprawy odporności i profilaktyki zdrowotnej.

Zdrowa rywalizacja

Od wielu lat dużą popularnością cieszą się platformy kafeteryjne, poprzez które pracodawca daje pracownikom dostęp do możliwości korzystania z wielu obiektów i zajęć sportowych. Ich najbardziej istotną cechą jest swoboda wyboru: z przedstawionej oferty pracownik może wybrać te punkty, które rzeczywiście mu odpowiadają. Taka oferta dociera do znacznie większej części zespołu, niż narzucony z góry, choćby najbardziej atrakcyjny pomysł pracodawcy.

Zakres programów kafeteryjnych jest niezwykle szeroki – od tradycyjnej siłowni i zajęć fitness, poprzez baseny, korty, po ściany wspinaczkowe, jogę oraz różne formy relaksu.

Firmy tworzące programy kafeteryjne nieustannie modyfikują swoją ofertę, a obecnie rozwijają platformy w kierunku wellbeingu. Dostarczają ciekawe artykuły dotyczące tej tematyki, tworzą możliwość podejmowania miniwyzwań, aby jeszcze bardziej zaangażować pracowników i ich integrować. Dzięki temu pracodawca ma możliwość robienia konkursów na największą liczbę kroków, kilometrów przejechanych rowerem – i wyzwań pozasportowych, jak liczba przeczytanych książek. Jest to doskonała forma dobrej zabawy oraz aktywizowania i integrowania pracowników. Co ważne, sprawdza się szczególnie w hybrydowym modelu pracy. Możliwość budowania relacji poprzez tworzenie małych społeczności zintegrowanych wokół zainteresowań jest szczególnie cenna, gdy pracownicy nie spotykają się w biurze na co dzień.

Wsparcie psychologiczne

Jako ludzkość jesteśmy coraz bardziej wrażliwi i częściej borykamy się z własnymi emocjami. Problem ten dotyczy dorosłych i dzieci, kierowników wysokiego szczebla, liderów zespołów i pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska. Równocześnie szybki i publiczny dostęp do profesjonalnej opieki psychologicznej w najlepszym razie pozostawia wiele do życzenia. Wciąż pokutują także stereotypy zniechęcające do szukania pomocy w tej ważnej sferze życia.

Dlatego warto, aby oprócz wspomnianych wyżej rozwiązań, firma rozważyła również wsparcie psychologiczne pracowników. Niektóre firmy wprowadziły takie dyżury tylko na okres pandemii, reagując doraźnie na nasilenie problemów. W Colliers pozostawiliśmy jednak tę opcję na dłużej. Każdy z pracowników ma dostęp do dyżuru psychologicznego i może skorzystać z trzech konsultacji. Cały program jest oczywiście anonimowy, a pracodawca otrzymuje jedynie informację, ile osób w danym miesiącu skorzystało ze wsparcia.

Liderskie kompetencje przyszłości

Hybrydowy model pracy oraz niepewne otoczenie powodują, że kluczem do sukcesu stają się managerowie cechujący się wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej, bowiem to oni są w stanie budować stabilne zespoły, jak i więzi, które powodują, że zespół jest silny bez względu na model, w jakim pracuje. Dlatego coraz więcej firm zaczyna rozwijać w team leaderach kompetencje lidera odpowiedzialnego społecznie i emocjonalnie, który potrafi budować dobrostan psychiczny pracowników. Manager nie może i nie powinien przejmować roli psychologa, ale poprzez swoje działania może tworzyć otoczenie wspierające pracownika, budować w nim poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. W dobie nakłaniania pracowników do częstszego odwiedzania biura poprzez oferowane tam owoce i masaże, warto, aby organizacje zaczęły patrzeć głębiej, właśnie w kierunku budowania odpowiednich kompetencji wśród liderów.

Pomagając innym – pomagasz sobie

Colliers od wielu lat bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych. W roku 2022 r., w związku z wdrożeniem aspektów ESG do strategii naszej firmy, postanowiliśmy wejść na jeszcze wyższy poziom pomagania i uruchomić wolontariat pracowniczy. Dlatego stworzyliśmy stronę www.malekroki-duzywplyw.pl, na której zachęcaliśmy pracowników do włączenia się we wspólny wolontariat. We wrześniu 2022 r. miały miejsce nasze pierwsze działania w domu dziecka, podczas których 120 wolontariuszy budowało plac zabaw, malowało gry planszowe, odświeżało pokoje dzieci oraz gotowało dla wolontariuszy i podopiecznych. I choć nie jest to temat typowo wellbeingowy, to wydarzenie okazało się jednym z istotniejszych momentów naszej firmy w ostatnich latach. Poczucie jedności, wspólnego działania w dobrym celu, integracji i robienia czegoś dobrego jako firma sprawiło, że pracownicy przez wiele dni wymieniali się wrażeniami oraz zadeklarowali chęć kontynuowania działań pomocowych w takiej formie. Wspólne działanie okazało się jedną z najlepszych form budowania relacji między pracownikami, co jest jednym z największych wyzwań w hybrydowym modelu pracy.

W filmiku „Małe kroki, duży wpływ” podsumowujemy ten dzień i zachęcamy inne organizacje, aby dzięki swoim działaniom przekonały się, jak dobroczynny wpływ ma taka forma współdziałania.

Pozytywne wnioski

Małe kroki – to dobry początek. Tak właśnie, stopniowo, zmienia się na lepsze środowisko, w którym wdrożona została z sukcesem strategia wellbeing. Poprawa dobrostanu pracowników służy budowaniu silnej kultury organizacyjnej, co ważne jest szczególnie w czasach wdrażanego na szeroką skalę modelu pracy hybrydowej i zespołów pracujących w rozproszeniu. Zmniejsza rotację pracowników, pomaga budować długofalowe, dobre relację. W długiej perspektywie – to, co dobre dla pracowników jako jednostek, daje siłę także zespołowi i firmie.

Skip to content