• 7 czerwca 2022

Spotkanie partnerów projektu Retrofit Hub

Spotkanie partnerów projektu Retrofit Hub

Spotkanie partnerów projektu Retrofit Hub 1024 568 PLGBC

Dzisiaj miało miejsce comiesięczne spotkanie przedstawicieli partnerów projektu Retrofit Hub: Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Croatia GBC i Hungary GBC. Stowarzyszenie reprezentowały Alicja Heller i Anna Jurczak.

Uczestnicy podsumowali ostatnie działania i zaplanowali aktywności na najbliższy czas. Wkrótce w ramach projektu zostanie utworzona grupa robocza, która będzie pracować nad merytorycznymi podstawami do strony internetowej na temat modernizacji energetycznej budynków w miastach.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat rozwiązań w zakresie modernizacji budynków oraz podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli budynków, zarządców, specjalistów zarządzania projektami i najemców. Projekt finansowany jest przez GIZ: European Climate Initiative (Euki) – Retrofit Hub, na zlecenie Federal Ministry for the Environment Nature Conservation and Nuclear Safety.

Skip to content