• 18 marca 2021

Start zgłoszeń do PLGBC Green Building Awards 2021

Start zgłoszeń do PLGBC Green Building Awards 2021

Start zgłoszeń do PLGBC Green Building Awards 2021 1024 427 PLGBC

Celem konkursu PLGBC Green Building Awards jest wyróżnienie zaangażowania liderów branży w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce. Organizator, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, podnosi w ten sposób świadomość rozwoju green building wśród uczestników rynku budowlanego. To jedyna taka inicjatywa na skalę kraju. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przygotowało 10 kategorii w ogólnodostępnym, jednoetapowym konkursie. Udział w nim jest bezpłatny.

Tegoroczna edycja obejmuje budynki projektowane i zrealizowane na terenie Polski w okresie
06.2019-06.2021 r., jak również zabudowy mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, wnętrza oraz modernizacje. Do konkursu można zgłosić także zrównoważone produkty lub usługi oraz ekologiczne inicjatywy. Została przewidziana kategoria Najlepszy projekt ekologiczny, do której mogą zgłaszać swoje projekty zarówno profesjonaliści, jak i studenci.

Tegoroczne Jury konkursowe PLGBC Green Building Awards 2021 będą tworzyć wyjątkowe osobistości branży budownictwa i nieruchomości – eksperci z różnych dyscyplin. Skład Jury zostanie ogłoszony niebawem.

Prace oceniane będą przez Jury zarówno pod względem walorów związanych ze zrównoważonym budownictwem i rozwojem, jak i architektonicznych oraz estetycznych. Pod uwagę będą brane także wszelkie innowacyjne aspekty danego budynku, produktu czy inicjatywy.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii na stronie konkursu i dosłanie załączników (materiałów wizualnych, certyfikatów itp.) drogą elektroniczną.

Co ważne, można dokonać kilku zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Więcej informacji oraz zgłoszenia: https://awards2021.plgbc.org.pl/

Zapraszamy!