• 3 lutego 2022

Start zgłoszeń do PLGBC Green Building Awards 2022

Start zgłoszeń do PLGBC Green Building Awards 2022

Start zgłoszeń do PLGBC Green Building Awards 2022 1024 427 PLGBC

Celem konkursu PLGBC Green Building Awards jest wyróżnienie zaangażowania liderów branży w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce. Organizator, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, podnosi w ten sposób świadomość rozwoju green building wśród uczestników rynku budowlanego. To jedyna taka inicjatywa na skalę kraju. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przygotowało 10 kategorii w ogólnodostępnym, jednoetapowym konkursie. Udział w nim jest bezpłatny.

Tegoroczna edycja obejmuje inwestycje budowlane projektowane i zrealizowane na terenie Polski w okresie 06.2020-06.2022 r., jak również zabudowy mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, wnętrza oraz modernizacje. Do konkursu można zgłosić także zrównoważone produkty lub usługi oraz ekologiczne inicjatywy. W jednej z kategorii, Najlepszy projekt ekologiczny, swoje projekty mogą zgłaszać zarówno profesjonaliści, jak i studenci.

Zgłoszenia oceniane są przez interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, jury konkursowe PLGBC Green Building Awards 2022:

 • Jarosław Bogucki, Integracja
 • Honorata Grzesikowska, Guallart Architects
 • Ewelina Jaskulska, Artectonica
 • Michał Marszałek, International Well Building Institute
 • Tomasz Pągowski, IMATHOME
 • dr Joanna Remiszewska-Michalak, fizyk atmosfery
 • Daniel Hojniak, Sweco Polska
 • Ewa Kosmala, Selena
 • Paweł Kotlarski, CBRE
 • Ewa Kowalska-Ocneanu, WSP Polska
 • dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska, Politechnika Warszawska
 • Aleksandra Szurlej-Kielańska, Tactus
 • dr inż. Domink Włodarczyk, JW+A
 • Maciej Jakub Zawadzki, MJZ

Prace oceniane będą zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i zrównoważonym rozwojem, jak i architektonicznych oraz estetycznych. Pod uwagę będą brane także wszelkie społeczne oraz innowacyjne aspekty danego budynku, produktu czy inicjatywy.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii na stronie konkursu i dosłanie załączników (materiałów wizualnych, certyfikatów itp.) drogą elektroniczną.

Co ważne, można dokonać kilku zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Więcej informacji oraz zgłoszenia: https://awards.plgbc.org.pl/

Zapraszamy!

Skip to content