• 4 marca 2022

Startujemy z nową kampanią PLGBC: Green Up

Startujemy z nową kampanią PLGBC: Green Up

Startujemy z nową kampanią PLGBC: Green Up 1024 602 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego startuje z nową kampanią: Green Up. Celem kampanii jest prezentacja działań podejmowanych przez Członków PLGBC i ich pracowników, związanych z czterema filarami, na których oparta jest strategia Stowarzyszenia: gospodarką o obiegu zamkniętym, zmianami klimatu, bioróżnorodnością, zdrowiem i jakością życia. Kampania zaplanowana jest na cztery tygodnie, każdy tydzień poświęcony będzie innemu obszarowi. 

W cotygodniowych aktywnościach będziemy prezentować działania związane z filarami działania PLGBC:

  • Tydzień 1 (7-11.03): działania wspierające/propagujące/rozwijające gospodarkę o obiegu zamkniętym #PLGBCgreenUP #PLGBCcircular
  • Tydzień 2 (14-18.03): działania wspierające/propagujące/rozwijające bioróżnorodność #PLGBCgreenUP #PLGBCbiodiversity
  • Tydzień 3 (21-25.03): działania wspierające/propagujące zdrowie i jakość życia w budynkach #PLGBCgreenUP #PLGBCwellbeing
  • Tydzień 4 (28.03-1.04): działania sprzyjające mitygacji zmian klimatu i adaptacji budynków/miast/społeczności do tych zmian #PLGBCgreenUP #PLGBCclimatechange

Kampania realizowana będzie głównie w mediach społecznościowych, wspierana przez newslettery dedykowane.

Członkowie PLGBC wciąż mogą dołączyć do kampanii Green Up. Inicjatywy mogą obejmować zarówno działania firm, jak i te podejmowane przez pracowników. Zachęcamy do szerokiego zaprezentowania, w jaki sposób w różnych aktywnościach można realizować strategię PLGBC.

Zgłoszenie powinno obejmować krótki opis działań powiązanych z założeniami tematu danego tygodnia. Opis maksymalnie na 600 znaków ze spacjami. Opis należy przygotować używając odmiany w trzeciej osobie (np. firma realizuje…), bez wstawiania hiperłączy. Można również dodać maksymalnie do pięciu zdjęć. W celu zgłoszenia więcej niż jednej inicjatywy w danym tygodniu proszę wysłać kolejne zgłoszenie.

Działania członków PLGBC będą prezentowane w okresach tygodniowych – w danym tygodniu ukażą się inicjatywy z danego obszaru. Zaplanowane również zostały cztery newslettery z podsumowaniem każdego tygodnia.

Promocja działań rozpocznie się 7 marca i kontynuowana będzie przez cztery tygodnie. Podsumowanie kampanii PLGBC Green Up odbędzie się podczas tygodnia towarzyszącego wydarzeniu PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem: Budujemy zrównoważoną przyszłość.

Skip to content