• 23 czerwca 2020

Strefa Wilanów z końcowym certyfikatem BREEAM

Strefa Wilanów z końcowym certyfikatem BREEAM

Strefa Wilanów z końcowym certyfikatem BREEAM 1024 681 PLGBC

Materiał partnera

Strefa Wilanów to osiedle mieszkaniowe składające się z dziewięciu budynków zlokalizowanych na warszawskim Wilanowie i pierwsza inwestycja mieszkaniowa Yareal, która przeszła przez cały proces certyfikacji przeprowadzony przez WSP Polska. Jej projekt już w listopadzie 2017 roku jako jeden z pierwszych w Polsce otrzymał certyfikat BREEAM Residential Interim, a teraz pomyślnie przeszedł audyt końcowy. Osiedle wyróżnia się m.in. zagospodarowaniem terenu. W otoczeniu budynków wprowadzono zieleń, która jest szczególnie wartościowa dla lokalnej fauny, oparta na gatunkach rodzimych, odporna na zmiany klimatyczne i pogodowe oraz nie wymaga intensywnego podlewania. Duża liczba gatunków roślin doskonale wpisuje się w lokalną strategię bioróżnorodności, a uzupełnia je wprowadzone na terenie osiedla cenne lokalnie siedlisko motyli, z budkami i poidełkami. Osiedle wyposażone jest w energooszczędne oświetlenie i windy, a w bliskim sąsiedztwie inwestycji znajdują się wszelkie niezbędne dla mieszkańców usługi oraz przystanki komunikacji publicznej. Na terenie osiedla wprowadzono parkingi rowerowe dla mieszkańców i gości, a w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się ścieżka rowerowa, której budowę częściowo sfinansował Inwestor.

Inwestycja umożliwia mieszkańcom prowadzenie proekologicznego stylu życia, m.in. umożliwiając segregację odpadów poprzez rozmieszczenie koszy do ich selektywnej zbiórki, zachęcając do ograniczenia korzystania z samochodu i korzystania z rowerów oraz kontakt z bogatą florą i fauną.