• 26 czerwca 2023

Studia podyplomowe dla architektów, inżynierów i deweloperów

Studia podyplomowe dla architektów, inżynierów i deweloperów

Studia podyplomowe dla architektów, inżynierów i deweloperów 1024 1024 PLGBC

Od października Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych: Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie. Kompleksowy program ma przygotowywać architektów i inżynierów do nakładanego przez prawo unijne od 2027 obowiązku obliczania śladu węglowego. Wśród wykładowców i prelegentów znajdują się najlepsi w kraju eksperci i praktycy, m.in: Agnieszka Kalinowska-Sołtys (prezeska SARP) prof. Roman Domański, dr inż. Janusz Marchwiński, dr Justyna Glusman (Fala Renowacji) czy Magdalena Wojtas (PLGBC). Ponadto PLGBC obejmuje kierunek Honorowym Patronatem.

Sektor budownictwa odpowiada za niemal 40% emisji CO2 w Europie. Obliczanie śladu węglowego inwestycji budowlanych reguluje dyrektywa unijna, nakładając taki obowiązek od 2027 dla inwestycji pow. 2000m2 i od 2030 dla wszystkich nowo powstających budynków. Dotychczas, poza specjalistycznymi kursami tematycznymi, nie funkcjonowała na rynku żadna kompleksowa oferta edukacyjna w tym zakresie. W odpowiedzi na tę lukę, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania uruchamia właśnie pierwsze w Polsce studia podyplomowe skupione wyłącznie na kwestii redukcji śladu węglowego. Dziekan Wydziału Architektury, dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ, podkreśla, że uruchomienie kierunku wpisuje się w szerszą misję Wydziału Architektury, którym jest opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań służących człowiekowi oraz środowisku, w myśl idei zrównoważonego rozwoju:

– Wierzymy, że pilna edukacja architektów i inżynierów budownictwa w zakresie projektowania z uwzględnieniem metod redukcji emisji CO2 to nasz obowiązek nie tylko względem dzisiejszych, ale również – a może przede wszystkim, przyszłych pokoleń. Bez znaczących zmian w architekturze i budownictwie nie istnieje zeroemisyjna przyszłość. Cieszę się, że możemy przyczynić się do popularyzacji wiedzy w tym zakresie – mówi prof. Leszczyńska-Domańska.

– Od października słuchacze kierunku Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie będą mogli zapoznać się ze wszystkimi kluczowymi obszarami związanymi z redukcją śladu węglowego: od kwestii zasobów energetycznych świata i procesów konwersji energii, przez aspekty prawne związane z emisją CO2 (zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim), ślad węglowy materiałów i procesów budowlanych, aż po certyfikację – dodaje dr inż. arch. prof. WSEiZ Janusz Marchwiński, kierownik studiów.

Przygotowując program studiów, największy nacisk kładziono na jego kompleksowość i praktyczność:

– Zależało nam na tym, by po ukończeniu rocznej nauki, słuchacze nie tylko rozumieli zagadnienia związane z redukcją emisji CO2 w budownictwie, ale również byli przygotowani do sprawnego obliczania śladu węglowego. Stąd w naszym programie duży blok praktyczny oraz doskonali partnerzy merytoryczni jak SARP, PLGBC czy Fala Renowacji – mówi inż. arch. Katarzyna Miastkowska, współinicjatorka przedsięwzięcia.

Wśród wykładowców i prelegentów znaleźli się między innymi wybitni znawcy problematyki zarówno od strony teoretycznej w globalnej skali, jak i praktycy aktualnie mierzący się z wyzwaniami dnia codziennego, którzy w swojej pracy już dzisiaj uwzględniają wyzwania wynikające z nadchodzących regulacji.

Rekrutacja na nowy kierunek wystartowała 8 maja. Zajęcia rozpoczną się w październiku i obejmą 16 zjazdów. Co istotne, żeby zwiększyć dostępność kierunku dla osób spoza Warszawy, studia zorganizowane są w całości (z wyjątkiem końcowych egzaminów) w formule online.

Rekrutacja odbywa się na stronie Uczelni WSEiZ: https://wseiz.pl/studia-podyplomowe/slad-weglowy-i-certyfikacja-w-architekturze-i-budownictwie/

Więcej informacji dotyczących studiów znajduje się tutaj

Skip to content