• 26 lipca 2023

Studia podyplomowe na SGGW pod patronatem PLGBC

Studia podyplomowe na SGGW pod patronatem PLGBC

Studia podyplomowe na SGGW pod patronatem PLGBC 761 1024 PLGBC

Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe Budownictwo drewniane na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia skierowane są przede wszystkim do inżynierów budownictwa, pracowników szkolnictwa zawodowego, architektów i specjalistów zajmujących się realizacją budownictwa drewnianego, a także menadżerów projektów i przedstawicieli deweloperów. Zajęcia pozwolą usystematyzować wiedzę oraz podniesienie kompetencji w zakresie projektowania, realizacji i utrzymania obiektów drewnianych. To kolejne studia podyplomowe, nad którymi PLGBC objęło patronat. Obecnie współpracujemy w tym obszarze z trzema uczelniami: SGGW, SWPS oraz Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania.

Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe – Budownictwo Drewniane dzielą się na dwie grupy tematyczne zajęć: materiałowych o drewnie oraz architektonicznych i ogólnobudowlanych. Wysoka jakość merytoryczna studiów zostanie zapewniona przez pracowników naukowych: Instytutu Inżynierii Lądowej, Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa oraz uprawnionych projektantów ze specjalności architektonicznej, jak i konstrukcyjno-budowlanej.

W ostatnich latach sektor budowlany przechodzi ewolucję w kierunku zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko i poszanowania energii. Coraz więcej mówi się o zmianach klimatycznych i postulatach racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, zasadach zrównoważonego rozwoju i gospodarce w obiegu zamkniętym. Konieczna staje się redukcja CO2 wytwarzanego w procesie budowlanym oraz wprowadzenie systemowych rozwiązań recyklingu budowlanego. Jednym z najbardziej proekologicznych rozwiązań w budownictwie jest wykorzystywanie bezpiecznych, trwałych, ale zarazem ekologicznych i odnawialnych materiałów budowlanych. Drewno jest takim surowcem, ponieważ dzięki niemu możemy m.in. ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz zużycie wody i energii w procesie budowlanym. Jako surowiec drewno magazynuje także CO2 i jest doskonałym izolatorem ciepła, po odpowiednim zabezpieczeniu staje się bardzo trwałym materiałem budowlanym. Budownictwo drewniane rozwija się intensywnie na całym świecie, szczególnie w krajach skandynawskich i Kanadzie, a w ostatnich latach również w Polsce.

Rekrutacja trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji wraz z programem studiów, a także dane do kontaktu w razie ewentualnych dodatkowych pytań można znaleźć na stronie internetowej.

Skip to content