Wśród wydarzeń towarzyszących COP24 jest 9. Sustainable Innovation Forum 2018. Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 grudnia br. w Katowicach. Moderatorem panelu nt. CIRCULAR ECONOMY będzie Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający PLGBC / Wiceprzewodnicząca Europe Regional Network (ERN) w ramach World Green Building Council. Jest jedną z dwóch polskich prelegentów występujących podczas Forum.

Sustainable Innovation Forum  jest wydarzeniem towarzyszącym podczas tegorocznego Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach. Stanowi kluczową okazję do rozwinięcia ram Porozumienia Paryskiego.

Blisko 600 delegatów będzie dyskutować o możliwościach i wyzwaniach zrównoważonego rozwoju. Chodzi o współpracę przy rozwiązywaniu problemu zmian klimatu. Podjęte zostaną tematy w 5 kluczowych kwestiach: gospodarka cyrkulacyjna, przemiany energetyczne, zrównoważone miasta, zrównoważona mobilność i finansowanie działań związanych z klimatem.

To ważne wydarzenie również dla branży zielonego budownictwa. W gronie prelegentów wydarzenia jest przedstawiciel PLGBC. Moderatorem panelu CIRCULAR ECONOMY  będzie Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający PLGBC i Wiceprzewodnicząca Europe Regional Network (ERN) w ramach World Green Building Council. Udział w nim wezmą m.in.: Jesper Brodin, Dyrektor Zarządzający IKEA GROUP; Andreas Klugescheid, Szef komitetu sterującego, spraw zagranicznych i komunikacji na rzecz zrównoważonego rozwoju; BMW Group, Michelle Lemaitre, Szef Zrównoważonego Rozwoju,  Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) i inni. Panel odbędzie się w dniu 9 grudnia o godz. 16.15.

Organizatorem wydarzenia jest Climate Action.

Sustainable Innovation Forum 2018 odbędzie się w dniach 9 – 10 grudnia br.

Więcej informacji:
Sustainable Innovation Forum 2018
Panel CIRCULAR ECONOMY

Podobne informacje