• 14 września 2020

Sweco doradza, jak uzyskać certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding

Sweco doradza, jak uzyskać certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding

Sweco doradza, jak uzyskać certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding 1024 768 PLGBC

Materiał Partnera

Zespół projektu biurowca Konrad Bloch inwestycji GPP Business Park od marca 2018 roku współpracował z firmą Sweco Consulting. Dzięki wspólnym wysiłkom oraz zastosowaniu zrównoważonych rozwiązań budynek zdobył certyfikat Final na poziomie Outstanding z najwyższym wynikiem w Polsce uzyskanym w systemie BREEAM International New Construction 2016.
Budynek Konrad Bloch jest czwartym budynkiem w kompleksie GPP Business Park i jest unikatowy pod względem energetycznym, ponieważ sam produkuje energię, a całkowite roczne zużycie energii pierwotnej jest o połowę mniejsze niż przewidują przepisy, które wejdą w życie w 2021r.
Budynek wyposażony jest w system trigeneracji, posiada belki chłodząco-grzewcze dające możliwość strefowej regulacji temperatury oraz zapewniające wysoki komfort cieplny i akustyczny.
Centrala wentylacyjna, która przygotowuje świeże powietrze dostarczane do użytkowników posiada wymiennik odzysku ciepła i wilgoci, którego rotor został pokryty cienką warstwą sorpcyjnej masy akumulacyjnej na bazie zeolitu, co zapewnia większy odzysk wilgoci w porównaniu do wymienników higroskopijnych. Dodatkowo pozwala on też na zmniejszenie wymaganego zapotrzebowania na nawilżenie w okresie zimowym oraz zwiększa odzysk chłodu i wspomaga osuszanie świeżego powietrza latem.
Wentylacja mechaniczna zapewnia co najmniej 45 m3/h na osobę świeżego powietrza z możliwością zwiększenia tej ilości w razie potrzeby. W ramach monitoringu jakości powietrza w przewodach wentylacyjnych zainstalowano czujniki CO2. W salach konferencyjnych zapewniono sterowanie wentylacją dzięki czujnikom CO2. Oznacza to, że jeśli w pomieszczeniu przebywa duża liczba osób i stężenie CO2 za bardzo wzrośnie, system automatycznie doprowadzi więcej świeżego powietrza. Takie rozwiązanie wpływa pozytywnie na koncentrację i efektywność pracy osób przebywających w salach.

Warto dodać, że budynek uzyskał maksymalną liczbę punktów w kategorii energetycznej Ene01, ponieważ wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi tylko 11 kWh/(m2rok), podczas gdy dla biurowego budynku referencyjnego jest to 45 kWh/(m2rok). Przy współpracy z konsultantami Sweco przeprowadzono również dodatkowe obliczenia wpływu lokalnych źródeł niskoemisyjnych na efektywność energetyczną. Wykazały one, że w budynku co najmniej 80% całości pobieranej energii stanowią źródła niskoemisyjne. Dzięki takiemu wynikowi budynek uzyskał dodatkowe punkty za innowacje.

Teren zewnętrzny kompleksu został bardzo atrakcyjnie zaprojektowany i będzie dostępny nie tylko dla użytkowników budynków i osób z zewnątrz, ale również dla pszczół (na dachu budynku zamieszkały pszczele rodziny gatunku A. mellifera carnica), ptaków, owadów i nietoperzy.
Aby spopularyzować alternatywne środki transportu, uprzyjemnić i urozmaicić przemieszczanie się oraz ułatwić parkowanie w centrum miasta dla kompleksu budynków GPP Business Park zakupione zostały rowery elektryczne i samochód elektryczny, które będą mogły być wypożyczane przez najemców.

Dzięki swoim niecodziennym rozwiązaniom projekt budynku im. Konrada Blocha uzyskał statuetkę Nagrody PASCAL 2020 przyznawanej przez Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Na temat budynku K. Bloch zostały napisane również publikacje m.in. w czasopiśmie Cyrkulacje czy Warunki Techniczne.

– Czwarty budynek w kompleksie potwierdza, że GPP Business Park jest przykładem najlepszych praktyk inżynierskich oraz przykładem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Jest dowodem zrównoważonego podejścia do ochrony środowiska i efektywnej eksploatacji. Biurowiec Bloch to jeden z najlepszych budynków w Polsce, czego dowodem jest uzyskanie w procesie certyfikacji BREEAM INC 2016 poziomu Outstanding – mówi Project Manager Klaudia Pirańska z firmy Sweco.

Skip to content