• 15 lutego 2021

Sweco monitoruje zużycie mediów ponad 600 budynków w Krakowie

Sweco monitoruje zużycie mediów ponad 600 budynków w Krakowie

Sweco monitoruje zużycie mediów ponad 600 budynków w Krakowie 1000 749 PLGBC

Materiał Partnera

Od września 2020 roku Sweco wraz z partnerami technologicznymi – i.LECO i Sentinelli – zaangażowane jest w dwuletni projekt monitoringu zużycia mediów w ponad 600 budynkach publicznych na terenie Krakowa.

W ramach tego projektu Miasto Kraków dostarcza surowe dane pozyskane od operatorów sieci dystrybucyjnych, które za pomocą specjalnej aplikacji są importowane, przetwarzane i analizowane. Aplikacja EcoSCADA generuje dla każdego budynku i dla wybranych grup raporty przygotowane specjalnie na potrzeby miasta. Raporty zawierają automatycznie obliczone wskaźniki energetyczne oraz wygenerowane wykresy, dzięki którym można w łatwy sposób wychwycić anomalie w zużyciu i porównać zużycie, np. z poprzednim rokiem. W projekcie wykorzystuje się także systemy GIS, dzięki czemu możliwa jest integracja uzyskanych wskaźników z bazą BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) i zaprezentowanie ich w formie przestrzennej na planie miasta.

– Budynki, które wykazują się podwyższonymi wskaźnikami, są później przez nas diagnozowane podczas wizji lokalnych. Robimy krótki audyt z rekomendacjami. Na tej podstawie zarządcy budynków mogą w przyszłości podjąć odpowiednie działania optymalizacyjne i inwestycyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej – mówi Janusz Mizerny, starszy inżynier ds. efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju w Sweco, który odpowiada za koordynację projektu.

Warto podkreślić, że miasto Kraków prowadzi program zbierania danych o zużyciu w budynkach od ponad trzech lat. Dzięki wypracowanym przez te lata rozwiązaniom pozyskiwanie danych od operatorów przebiega sprawnie, co nadal niestety nie jest standardem w innych miastach. Będąc w posiadaniu danych o zużyciu mediów w swoich budynkach, miasto jest w stanie w dużo lepszy sposób zarządzać energią, podnosić standard energetyczny budynków i zmniejszać emisję CO2.

Na zakończenie projektu Sweco przygotuje dla Krakowa raport, który wskaże możliwości wdrożenia systemu zarządzania energią w mieście. W założeniu system taki będzie pozwalał na zdalny odczyt zużycia bezpośrednio z liczników energii elektrycznej, cieplnej i wody i radiowo przesyłał dane do aplikacji chmurowej. Takie rozwiązanie z pewnością będzie pomocne w dążeniach miasta do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2030 roku. Liczymy na to, że inne miasta również zainteresują się systemami monitoringu i zarządzania energią.

Skip to content