• 10 kwietnia 2021

Sweco Polska odpowiedzialne za proces certyfikacji kompleksu Olivia Business Centre

Sweco Polska odpowiedzialne za proces certyfikacji kompleksu Olivia Business Centre

Sweco Polska odpowiedzialne za proces certyfikacji kompleksu Olivia Business Centre 1024 818 PLGBC

Materiał partnera

W zakresie certyfikacji WELL Health-Safety Rating ocenia się obiekty w sześciu głównych obszarach: procedury dezynfekcji i sprzątania, plany gotowości w sytuacjach kryzysowych, dostępność opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością powietrza i wody, zaangażowanie interesariuszy i komunikacja, innowacje. Budynki kompleksu Olivia Business Center spełniły wszystkie 25 na 25 możliwych kryteriów (w tym 3 innowacje), równocześnie osiągając maksymalny wynik.

Konsultanci Sweco od początku procesu wspierali inwestora, przekazali niezbędne materiały, brali czynny udział w naradach, byli odpowiedzialni za składaną dokumentację do weryfikacji oraz pośredniczyli w kontakcie z jednostką certyfikującą International WELL Building Institute™. Dzięki licencji WELL Accredited Professional jaką posiada Sweco, projekt zdobył również dodatkowy punkt w certyfikacji, za wparcie specjalisty z uprawnieniami.

– Już od pierwszych spotkań z Inwestorem byliśmy pod ogromnym wrażeniem, ile elementów wpisujących się w założenia WELL Health-Safety Rating zostało zaimplementowanych w budynkach Olivia Business Centre na początku pandemii w ubiegłym roku, wobec czego nasze prace w głównej mierze skupiły się na odpowiednim udokumentowaniu wdrożonych procedur oraz zastosowanych dodatkowych rozwiązań. Należy podkreślić, że wystarczy spełnić 15 kryteriów, aby otrzymać odznakę WELL Helath-Safety Rating. Jednak wspólną ambicją było potwierdzenie, że budynki spełniają wszystkie wymagania ze względu na ilość wprowadzonych udoskonaleń oraz standardy Inwestora, które przekładają się na maksymalne bezpieczeństwo użytkowników w tych obiektach. Zaliczają się do nich m.in.: innowacyjna powłoka tytanowa na elementach dotykalnych w częściach wspólnych, technologia oczyszczania powietrza jonami w systemach wentylacji, kontrolne badania jakości powietrza i wody, klarowne oznaczenia i infografiki w budynku, sterylizatory kart gości, szczegółowe plany na różnego rodzaje sytuacje awaryjne, zwiększone ilości świeżego powietrza/osobę i wiele innych – mówi Joanna Garnczarska, WELL Accredited Professional, BREEAM Assessor, Audytor Certyfikacji ZIELONY DOM z firmy Sweco Polska.

– Bezpieczeństwo i jakość życia użytkowników naszych przestrzeni stawiamy jako absolutny priorytet, dlatego z chęcią poddaliśmy się tak ważnej certyfikacji, prowadzonej przez znaną w świecie nieruchomości jednostkę certyfikującą, dla której priorytetem jest komfort i dobre samopoczucie osób korzystających z powierzchni – mówi Konrad Danecki z nadzoru inwestorskiego Olivii Business Centre. – W czasie przygotowań postawiliśmy sobie za cel realizację wymogów w najdrobniejszych szczegółach, zakładając otrzymanie maksymalnej oceny we wszystkich kategoriach. Jesteśmy dumni, że cel udało się zrealizować w 100% i jako jeden z pierwszych budynków możemy włączyć się w kampanię przywracania normalności i swobody poruszania się w budynkach użyteczności publicznej. WELL Building Standard jest najważniejszym na świecie narzędziem promowania zdrowych budynków i przestrzeni przyjaznych człowiekowi. Tak wysoka ocena świadczy o tym, że zdrowie i dobre samopoczucie są dla Olivii priorytetem, wzbudzając zaufanie tych, którzy odwiedzają nasze obiekty i szerszej społeczności – dodaje.

Certyfikacja WELL Health-Safety Rating to potwierdzenie, że rozwiązania zastosowane w budynku i kontrola kluczowych systemów stoją na najwyższym światowym poziomie. Odznaka WELL Health-Safety Rating umieszczona na wejściach do budynków informuje każdego użytkownika o zaangażowaniu właściciela w kwestie bezpieczeństwa i zdrowia. Tym samym Olivia Business Centre dołączyła również do grona najbardziej rozpoznawalnych inwestycji na świecie, które już otrzymały lub starają się o odznakę WELL HSR.