• 19 stycznia 2021

Sweco wskazuje obieg zamknięty na obszarach miejskich jako element walki ze zmianami klimatu

Sweco wskazuje obieg zamknięty na obszarach miejskich jako element walki ze zmianami klimatu

Sweco wskazuje obieg zamknięty na obszarach miejskich jako element walki ze zmianami klimatu 1024 724 PLGBC

Materiał Partnera

W raportach Sweco ukazane są m.in. wyzwania klimatyczne stojące przed społecznościami miast, a także sposoby na radzenie sobie z nimi. Jednym z takich sposobów jest wprowadzenie obiegu zamkniętego do gospodarki. Co to dokładnie oznacza?

W ciągu następnej dekady liczba ludności na obszarach miejskich wzrośnie o prawie 2,5 miliarda ludzi. Aby poradzić sobie z tym wzrostem i zrealizować cele porozumienia klimatycznego z Paryża, branża budowlana musi zmienić schemat działania z liniowego („weź, zrób, użyj, wyrzuć”) na cyrkularny.

Aż 9% emisji dwutlenku węgla pochodzi z produkcji materiałów budowlanych. Aby temu zapobiec, od 2020 roku UE zdecydowała, że ​​70% wszystkich odpadów budowlanych musi być poddawanych recyklingowi.

Burzenie i budowanie od nowa stało się normą. Potrzeba działań na rzecz klimatu jest pilna, ponieważ jesteśmy świadkami bezprecedensowej utraty bioróżnorodnych ekosystemów. Dostosowując nasze miasta i miejscowości oraz przyjmując strategię cyrkularną, możemy poprawić bioróżnorodność i klimat oraz zapewnić bardziej atrakcyjne przestrzenie miejskie – mówi Nina Marie Andersen, architekt krajobrazu w Sweco w Norwegii.

W Oslo planuje się ponowne wykorzystanie 18-piętrowego budynku z 1970 r. Gdyby budynek został wyburzony i w jego miejsce powstał nowy, materiały budowlane wykorzystane do jego postawienia zawierałyby około 4000 ton węgla. Dzięki odnowieniu i zachowaniu większości konstrukcji, emisje będą o 55% niższe.
Kiedy nie można zachować i ponownie wykorzystać całej konstrukcji, dobrym pomysłem jest ponowne wykorzystanie istniejących materiałów budowlanych, zwłaszcza w przypadku betonu. Globalna produkcja cementu stanowi około 5% całkowitej emisji dwutlenku węgla – to 2 razy więcej niż emisja z podróży lotniczych.
Construction City, związek firm budowlanych z Oslo, zidentyfikował możliwość ponownego wykorzystania 3400 ton betonu. Dzięki temu można zmniejszyć całkowitą emisję dwutlenku węgla o 952 tony. To równowartość około 350 lotów w obie strony z Londynu do Nowego Jorku!

„Obieg zamknięty – wizja miejskiej transformacji” to szósty z serii raportów Urban Insight firmy Sweco na temat działań na rzecz klimatu. Eksperci prezentują w nich konkretne dane i fakty potrzebne do planowania i projektowania bezpiecznych, a także odpornych na zmiany klimatu przyszłych środowisk miejskich.

Link do raportu UI #6: Going circular A vision for urban transition – Urban Insight (swecourbaninsight.com)

Źródła:
1) https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
2) https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/mlo.html
3) https://www.nature.com/articles/s41467-020-18922-7
4) https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
5) https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/
6) https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7) https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf, page 5.
8) Ian McHarg, Design With Nature (1967).
9) https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf, page 5
10) https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2019/11/Think-twice-before-demolishing.pdf
11) Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, available at EUR-Lex.
12) See also Urban Insight report: Carbon Cost in Infrastructure: the Key to the Climate Crisis? 2020.
13) https://forskning.no/bygningsmaterialer-klima/kan-vi-bruke-betong-med-god-klimasamvittighet/379248
14) https://www.build-in-wood.eu/facts (sid 14)
15) https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/water/?cid=stelprdb1046868
16) The European Landscape Convention, https://www.coe.int/en/web/landscape
17) Verdien av kulturarv. En samfunnsøkonomisk analyse med utgangspunkt i kulturminner og kulturmiljøer. Menon economics, publication 27/2017.