• 13 kwietnia 2022

System monitorowania zużycia mediów w budynkach biurowych Business Garden

System monitorowania zużycia mediów w budynkach biurowych Business Garden

System monitorowania zużycia mediów w budynkach biurowych Business Garden 1024 679 PLGBC

Materiał partnera

Vastint Poland jest częścią Grupy Vastint, międzynarodowej organizacji działającej na europejskim rynku nieruchomości od ponad 30 lat. Filary działalności firmy to zarządzanie portfelem nieruchomości oraz rozwój projektów biurowych, mieszkaniowych i hotelowych, które zapewniają komfortowe, a także zrównoważone środowisko życia, pracy i wypoczynku. Firma jest członkiem PLGBC, gdzie aktywnie wspiera inicjatywy tej organizacji i uczestniczy w promowaniu zrównoważonego budownictwa.

W ramach walki ze zmianami klimatu, firma Vastint podjęła działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Osiągnięcie określonych wielkości emitowanego CO2 zaplanowano poprzez ograniczenie ilości spalin, obniżenie zużycia energii elektrycznej, wody i ciepła technologicznego w przestrzeniach biurowych kompleksu Business Garden Warszawa.

Firma Vastint nawiązała współpracę ze szwedzką firmą Mestro, która dostarczyła platformę do monitorowania i analizowania godzinowego zużycia mediów: energii elektrycznej, wody i ciepła technologicznego w poszczególnych biurach i na poziomie instalacji budynkowych. Zamontowano dodatkowe „strażniki” mocy, które chronią przed przekroczeniem mocy zamówionej, jak i umownej przy 20 stopniu zasilania. Przeprowadzono intensywne szkolenia wśród najemców. Wreszcie, obsługa techniczna otrzymała pojazdy 100% elektryczne marki Eidola do poruszania się po rozległym terenie kompleksu.

W efekcie zauważalnie obniżono poziom zużycia energii elektrycznej i ciepła technologicznego, co było podstawowym celem programu. System MESTRO pozwolił zredukować o 22% zużycia energii elektrycznej, niektórzy najemcy korzystający z systemu osiągnęli wynik 29%. Natomiast zainstalowany strażnik mocy pomaga utrzymać zużycia kompleksu na wyznaczonym poziomie przez stopnie zasilania, co wspomaga utrzymanie ogólnopolskiej stabilności energetycznej. Jeżeli chodzi o najemców, to zdali sobie sprawę jak wysokie zużycie mediów generuje biuro podczas ich nieobecności i z większą świadomością dostosowują swoje urządzenia do działania w trybie oszczędzania.

Skip to content