CO TO SĄ SZKOLENIA DEDYKOWANE?

Jeśli w temacie zrównoważonego budownictwa poszukujesz szkolenia idealnie dopasowanego do specyficznych potrzeb Twojej firmy lub/i tylko dla jej pracowników, skorzystaj z naszej propozycji szkoleń dedykowanych.
Podczas kursu – w podstawowej wersji, która może być modyfikowana – omówione zostaną podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do środowiska zbudowanego. Zadaniem kursu jest zapoznanie pracowników firmy z wiedzą i terminologią używaną przez osoby związane zawodowo z zielonym budownictwem, oraz zakresem wiedzy niezbędnej do uzyskania pozytywnego rezultatu podczas egzaminu na akredytację LEED GA (LEED Green Associate) według najnowszej obowiązującej wersji LEED v4. Mamy możliwość przygotowania specjalnie skonstruowanego Case Study na podstawie Państwa usług lub produktów, aby wskazać kierunki promocji i rozwoju w Państwa firmie. Szkolenie jest połączeniem specjalistycznej wiedzy z warsztatami praktycznymi.

Co umożliwiają szkolenia PLGBC?

Szkolenie zamknięte (dedykowane, wewnętrzne, in company) to profesjonalne szkolenie zorganizowane przez PLGBC na potrzeby konkretnej firmy lub instytucji. PLGBC posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze producentów, usługodawców oraz inwestorów budowlanych. Dzięki naszym szkoleniom zrównoważone, zielone budownictwo oraz materiały przestaną być tajemnicą. Nabyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane w praktyce dla podniesienia jakości usług lub produktów w Państwa firmie.

MOŻLIWY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

Wprowadzenie do tematyki Rozwoju Zrównoważonego

 • Globalne ocieplenie
 • Produkcja energii / Globalne ocieplenie
 • Budynki / Energia / Globalne ocieplenie
 • Sposoby ograniczania zużycia energii

Główne zagadnienia problemowe budownictwa zrównoważonego

 • Koszty zrównoważonego budownictwa
 • Zasada potrójnej odpowiedzialności w odniesieniu do aspektu budownictwa kubatorowego
 • Inne kryteria środowiskowe, ekonomiczne i socjalne oraz ich wzajemne powiązania
 • Woda, komfort użytkowania, zdrowie, gospodarka odpadami w trakcie budowy i użytkowania
 • SBS, BRI, wpływ na środowisko naturalne
 • Prawdziwe zyski płynące ze zrównoważonego budownictwa
 • Podstawowe zagadnienia problemowe odnoszące się do rozwoju zrównoważonego w aspekcie ogólnoświatowym, jak wzrost populacji, wzrost użycia energii i zasobów naturalnych per capita, dystrybucja dóbr finansowych

Certyfikacje w Polsce i na świecie

 • Certyfikacje, jedno- i wielokryterialne, różnice
 • Dlaczego certyfikujemy
 • Definicja zrównoważonego budynku
 • Wielokryterialne systemy certyfikacji na świecie
 • Rola organizacji GBC, WGBC, PLGBC, USGBC, BRE i innych
 • Popularne systemy: LEED, BREEAM, DGNB, HQE, inne
 • Sytuacja i jej rozwój na świecie, w Europie i Polsce oraz perspektywy stojące przed certyfikacjami
 • Przykłady budynków w Polsce, case studies budynków certyfikowanych
 • Zielone materiały i produkty
 • Oznaczenia środowiskowe
 • Greenwashing – definicja, przykłady
 • Szkoła ekologiczna a szkoła LCA
 • Recykling
 • Podstawowe definicje dotyczące zrównoważonych materiałów i produktów
 • Terminologia związana z budownictwem zielonym
 • Przykłady zielonych cech charakterystycznych dla materiałów budowlanych
 • Zielone karty produktów, informacje o produkcie przydatne konsultantom
 • Projektowanie zintegrowane

Certyfikacja LEED

 • Wprowadzenie do LEED v4 (omówienie starszych i przyszłych zmian obowiązujących wersji)
 • Omówienie typów certyfikacji zróżnicowanych ze względu na funkcję certyfikowanego obiektu oraz okres certyfikacji
 • Podstawy certyfikacji LEED (proces certyfikacji, zespół osób zaangażowanych w proces certyfikacji, typowe działania związane z certyfikacją LEED a liniowe podejście do prowadzenia projektu i realizacji obiektu)
 • Wymagania minimalne certyfikacji
 • Szczegółowe omówienie wymagań poszczególnych kategorii LEED:
 • Proces projektowania zintegrowanego IP
 • Położenie i transport LT
 • Zrównoważona lokalizacja SS
 • Efektywność wodna WE
 • Energia i atmosfera EA
 • Materiały i zasoby naturalne MR
 • Jakość środowiska wewnętrznego EQ
 • Innowacja IN
 • Priorytety Regionalne RP
 • Wybrane zagadnienia związane z podstawową działalnością osób uczestniczących w  szkoleniu oraz wyjaśnienie ich wątpliwości
 • Omówienie egzaminu LEED GA

Certyfikacja BREEAM

 • Wprowadzenie do BREEAM 2016
 • Omówienie typów certyfikacji zróżnicowanych ze względu na funkcję certyfikowanego obiektu oraz okres certyfikacji
 • Podstawy certyfikacji BREEAM (proces certyfikacji, zespół osób zaangażowanych w proces certyfikacji, typowe działania związane z certyfikacją BREEAM)
 • Wymagania minimalne certyfikacji
 • Szczegółowe omówienie wymagań poszczególnych kredytów BREEAM:
 • Zarządzanie inwestycją (Man)
 • Zdrowie i dobre samopoczucie (Hea)
 • Energia (Ene)
 • Transport (Tra)
 • Woda (Wat)
 • Materiały (Mat)
 • Odpady (Wst)
 • Zagospodarowanie terenu i ekologia (LE)
 • Zanieczyszczenia (Pol)
 • Innowacje
 • Wybrane zagadnienia związane z podstawową działalnością osób uczestniczących w  szkoleniu oraz wyjaśnienie ich wątpliwości
 • Omówienie egzaminu BREEAM

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ

Marta Szczepanik
e-mail: mszczepanik@plgbc.org.pl
tel.: +48 515 280 575

Magdalena Kałużyńska
e-mail: mkaluzynska@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 95