CO TO SĄ SZKOLENIA DEDYKOWANE?

Jeśli w temacie zrównoważonego budownictwa poszukujesz szkolenia idealnie dopasowanego do specyficznych potrzeb Twojej firmy i jej pracowników, skorzystaj z naszej propozycji szkoleń dedykowanych.

Celem takiego szkolenia jest przekazanie wiedzy używanej przez osoby związane zawodowo z zielonym budownictwem – w zakresie niezbędnym pracownikom firmy do sprawnego poruszania się w temacie. Zakres ten koresponduje z charakterem wykonywanych przez pracownika obowiązków (np.: bezpośrednia praca z klientem, opracowania, zarządzanie) i obszarem działalności firmy (generalny wykonawca, producent, pracownia architektoniczna itp.), a zatem jest ściśle związany z potrzebami Twojej firmy. Zachęcamy, aby już podczas pierwszego kontaktu opisać, czym zajmuje się firma i jakich informacji potrzebują pracownicy do prowadzenia w obszarze zrównoważonego budownictwa kompetentnych rozmów z klientem.
Mamy możliwość przygotowania specjalnie skonstruowanego Case Study na podstawie Twoich usług lub produktów, aby wskazać kierunki promocji i rozwoju w Twojej firmie. Szkolenie jest połączeniem specjalistycznej wiedzy z warsztatami praktycznymi.

Co umożliwiają szkolenia PLGBC?

Szkolenie zamknięte (dedykowane, wewnętrzne, in company) to profesjonalne szkolenie zorganizowane przez PLGBC na potrzeby konkretnej firmy lub instytucji. PLGBC posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z producentami, usługodawcami oraz inwestorami budowlanymi. Dzięki naszym szkoleniom zrównoważone budownictwo przestanie być tajemnicą. Nabyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane w praktyce dla podniesienia jakości usług lub produktów.

PROPONOWANY ZAKRES SZKOLEŃ*

Wprowadzenie do tematyki Rozwoju Zrównoważonego
 • Globalne ocieplenie
 • Produkcja energii / Globalne ocieplenie
 • Budynki / Energia / Globalne ocieplenie
 • Sposoby ograniczania zużycia energii
Główne zagadnienia problemowe budownictwa zrównoważonego
 • Koszty zrównoważonego budownictwa
 • Zasada potrójnej odpowiedzialności w odniesieniu do aspektu budownictwa kubaturowego
 • Inne kryteria środowiskowe, ekonomiczne i socjalne oraz ich wzajemne powiązania
 • Woda, komfort użytkowania, zdrowie, gospodarka odpadami w trakcie budowy i użytkowania
 • SBS, BRI, wpływ na środowisko naturalne
 • Prawdziwe zyski płynące ze zrównoważonego budownictwa
 • Podstawowe zagadnienia problemowe odnoszące się do rozwoju zrównoważonego w aspekcie ogólnoświatowym, jak wzrost populacji, wzrost użycia energii i zasobów naturalnych per capita, dystrybucja dóbr finansowych
Certyfikacje w Polsce i na świecie
 • Certyfikacje jedno- i wielokryterialne, różnice
 • Dlaczego certyfikujemy
 • Definicja zrównoważonego budynku
 • Wielokryterialne systemy certyfikacji na świecie
 • Rola organizacji GBC, WGBC, PLGBC, USGBC, BRE i innych
 • Popularne systemy: LEED, BREEAM, DGNB, HQE, inne
 • Sytuacja i jej rozwój na świecie, w Europie i Polsce oraz perspektywy stojące przed certyfikacjami
 • Przykłady budynków w Polsce, case studies budynków certyfikowanych
 • Zielone materiały i produkty
 • Oznaczenia środowiskowe
 • Greenwashing – definicja, przykłady
 • Szkoła ekologiczna a szkoła LCA
 • Recykling
 • Podstawowe definicje dotyczące zrównoważonych materiałów i produktów
 • Terminologia związana z budownictwem zielonym
 • Przykłady zielonych cech charakterystycznych dla materiałów budowlanych
 • Zielone karty produktów, informacje o produkcie przydatne konsultantom
 • Projektowanie zintegrowane
Certyfikacja LEED
 • Wprowadzenie do LEED v4 (omówienie starszych i przyszłych zmian obowiązujących wersji)
 • Omówienie typów certyfikacji zróżnicowanych ze względu na funkcję certyfikowanego obiektu oraz okres certyfikacji
 • Podstawy certyfikacji LEED (proces certyfikacji, zespół osób zaangażowanych w proces certyfikacji, typowe działania związane z certyfikacją LEED a liniowe podejście do prowadzenia projektu i realizacji obiektu)
 • Wymagania minimalne certyfikacji
 • Szczegółowe omówienie wymagań poszczególnych kategorii LEED:
 • Proces projektowania zintegrowanego IP
 • Położenie i transport LT
 • Zrównoważona lokalizacja SS
 • Efektywność wodna WE
 • Energia i atmosfera EA
 • Materiały i zasoby naturalne MR
 • Jakość środowiska wewnętrznego EQ
 • Innowacja IN
 • Priorytety Regionalne RP
 • Wybrane zagadnienia związane z podstawową działalnością osób uczestniczących w  szkoleniu oraz wyjaśnienie ich wątpliwości
 • Omówienie egzaminu LEED GA oraz LEED AP
Certyfikacja BREEAM
 • Wprowadzenie do BREEAM 2016
 • Omówienie typów certyfikacji zróżnicowanych ze względu na funkcję certyfikowanego obiektu oraz okres certyfikacji
 • Podstawy certyfikacji BREEAM (proces certyfikacji, zespół osób zaangażowanych w proces certyfikacji, typowe działania związane z certyfikacją BREEAM)
 • Wymagania minimalne certyfikacji
 • Szczegółowe omówienie wymagań poszczególnych kredytów BREEAM:
 • Zarządzanie inwestycją (Man)
 • Zdrowie i dobre samopoczucie (Hea)
 • Energia (Ene)
 • Transport (Tra)
 • Woda (Wat)
 • Materiały (Mat)
 • Odpady (Wst)
 • Zagospodarowanie terenu i ekologia (LE)
 • Zanieczyszczenia (Pol)
 • Innowacje
 • Wybrane zagadnienia związane z podstawową działalnością osób uczestniczących w  szkoleniu oraz wyjaśnienie ich wątpliwości
 • Omówienie egzaminu BREEAM

*szkolenia zawsze ustalamy w oparciu o specyfikę branży oraz indywidualne ustalenia

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ

Magdalena Wojtas
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958