Co to jest LEED?

LEED jest uznanym na arenie międzynarodowej systemem certyfikacji ekologicznej budynków. Opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC), LEED zapewnia  właścicielom i zarządcom budynków narzędzia służące identyfikacji i wdrożeniu praktycznych i mierzalnych rozwiązań w zakresie proekologicznego projektowania budynków, ich budowy, użytkowania i konserwacji.

W systemie certyfikacji LEED wyróżnionych jest siedem głównych kategorii. W każdej z nich wydzielono również podkategorie, które szczegółowo opisują standardy, jakim powinien odpowiadać certyfikowany budynek, oraz wymagania krytyczne, od których zależy, czy dany budynek może w ogóle zostać zakwalifikowany do procedury certyfikacyjnej. Wymagania krytyczne to: zrównoważona lokalizacja, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, energia i atmosfera, materiały i zasoby, jak również jakość środowiska wewnętrznego. Są one punktowane równorzędnie w systemie zero-jedynkowym (TAK bądź NIE). Niespełnienie nawet jednego z wymogów krytycznych skutkuje nieprzyznaniem certyfikatu, z kolei ich pozytywna ocena pozwala na dalszą ocenę według pozostałych kryteriów danej kategorii oraz osiągnięcie wyższych poziomów certyfikacji, uzależnionej od uzyskanych sumarycznie punktów (poziomy: zwykły, srebrny, złoty oraz platynowy). Aby uzyskać wysoką ocenę dla budynku, należy spełnić większość wymagań głównych grup kategorii.

Co umożliwiają szkolenia PLGBC?

LEED: PODSTAWY ZIELONEGO BUDOWNICTWA

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Główne zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i green building
 • Wprowadzenie do LEED v4 (omówienie starszych i przyszłych zmian obowiązujących wersji)
 • Omówienie typów certyfikacji zróżnicowanych ze względu na funkcję certyfikowanego obiektu oraz okres certyfikacji
 • Podstawy certyfikacji LEED (proces certyfikacji, zespół osób zaangażowanych w proces certyfikacji, typowe działania związane z certyfikacją LEED a liniowe podejście do prowadzenia projektu i realizacji obiektu, LEED Charette)
 • Wymagania minimalne certyfikacji (Prerequisites)

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W OBSZARZE:

 • Budowy systemu LEED i celów jego kredytów
 • Głównych celów i założeń green building występujących w systemie LEED
 • Najlepszych praktyk i wdrożonych rozwiązań
 • Identyfikacji strategii i rozwiązań LEED najlepszych dla danego projektu
 • Stosowania zintegrowanego podejścia w zrównoważonym
  projektowaniu, konstrukcji i użytkowaniu budynku
 • LEED Charette i udziału w zespole pracującym nad certyfikacją

LEED v4: PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU LEED AP ( BD+C)

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 • Omówienie niezbędnych i zalecanych materiałów szkoleniowych do przygotowania do egzaminu LEED v4
 • Omówienie typów certyfikacji, administrowania procesem certyfikacji, funkcjonalności platformy LEED Online, zakresów odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu
 • Przybliżenie typowych działań związanych z certyfikacją LEED, przykłady podstawowych obliczeń oraz wypełniania formularzy LEED Online
 • Szczegółowe omówienie wymagań minimalnych certyfikacji (Prerequisites oraz MPR- Minimum Program Requirements)

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W OBSZARZE:

 • Pozwalającym na skupieniu uwagi na aspektach będących przedmiotem egzaminu specjalistycznego
 • Budowy systemu LEED, jego kredytów i wszystkich opcji umożliwiających uzyskanie poszczególnych punktów
 • Najlepszych praktyk i rozwiązań sprawdzających się na poskim rynku w odniesieniu do budynków nowopowstałych

CO DAJE POSIADANIE UPRAWNIEŃ? SPRAWDŹ OPINIE

KORZYŚCI DLA NAJEMCY W OBIEKCIE CERTYFIKOWANYM W LEED

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ

Magdalena Wojtas
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958