Wywiad z Agatą Mozer z firmy Go4Energy

#LEED – korzyści dla najemców

Certyfikowane obiekty na stałe wpisały się w przestrzeń miejską. Firmy i instytucje coraz bardziej cenią „certyfikowany” adres, lecz co to tak naprawdę znaczy? Ile najemcy mogą zyskać na wyborze zrównoważonych, ekologicznych i certyfikowanych przestrzeni? Poznajmy opinię osób, które na co dzień projektują, budują, konsultują lub po prostu pracują w zielonych biurach. Z Agatą Mozer, Senior Project Managerem w firmie Go4Energy, będziemy rozmawiać o korzyściach płynących z certyfikacji dla najemców. Agata zarządza działem LEED w Go4Energy gdzie zajmuje się zagadnieniami zielonego budownictwa od 2009 roku. W swojej codziennej pracy zapewnia wsparcie z zakresu certyfikacji LEED dla Inwestorów, architektów, projektantów oraz generalnych wykonawców.

Firmy coraz częściej szukając nowej lokalizacji rozglądają się za certyfikowanymi obiektami. Czy obiekty certyfikowane ma więcej do zaoferowania niż ten bez certyfikatu?

Przede wszystkim decydując się na obiekt certyfikowany mamy pewność, że budynek został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, co jest potwierdzone przez niezależną stronę trzecią – jednostkę certyfikującą. Certyfikat jest świadectwem, że w projekcie zostały uwzględnione rozwiązania przyczyniające się do oszczędności energii i wody, wpływające na poprawę jakości środowiska wewnętrznego, a także optymalizację wykorzystywanych zasobów, ograniczenie odpadów z budowy oraz wiele innych. W przypadku budynków certyfikowanych mamy pewność, że spełniają one wielokryterialne i międzynarodowe standardy związane z ekologicznym budownictwem.

Jak standardy realizowane w ramach certyfikacji przekładają się na komfort i produktywność najemców?

Systemy certyfikacji takie jak LEED posiadają oddzielną kategorię z wydzielonymi wymaganiami dotyczącymi jakości środowiska wewnętrznego. Projekty ubiegające się o punkty w tym zakresie muszą m.in. zapewnić odpowiednią jakość i ilość świeżego powietrza przypadającego na osobę i metr kwadratowy powierzchni oraz potwierdzić, że dobrane parametry takie jak m.in. temperatura, wilgotność i prędkość powietrza zapewnią komfort termiczny przyszłych użytkowników. Inne elementy brane pod uwagę i oceniane w trakcie certyfikacji to też np. maksymalizacja dostępu do światła dziennego, komfort akustyczny, wykorzystanie ekologicznych niskoemisyjnych materiałów wykończeniowych czy też zapewnienie oświetlenia sztucznego jak najbardziej zbliżonego do światła naturalnego. Wszystkie te zagadnienia mają bardzo duży wpływ na komfort użytkowników, którzy spędzają większość swojego czasu właśnie w budynkach. Stosując się do wytycznych certyfikacji w tym zakresie możemy poprawić komfort i dobre samopoczucie pracowników, które przekładają się na poprawę ich zdrowia oraz produktywności, a w efekcie zwiększenie korzyści dla firmy.

Czy certyfikacja sprzyja oszczędnościom w użytkowaniu przestrzeni?

Założeniami certyfikacji są między innymi oszczędność energii i wody co bezpośrednio przekłada się na oszczędność kosztów eksploatacyjnych budynku. Poprzez zastosowanie wysokosprawnych i energooszczędnych systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, stosowanie systemów energii odnawialnych czy też inteligentnych systemów oświetlenia opartych na oprawach typu LED współpracujących z czujkami światła dziennego oraz ruchu wpływamy na znaczne obniżenie kosztów zużywanej energii. Dodatkowo wybór wodo-oszczędnych baterii i spłuczek czy też wykorzystanie wody szarej do spłukiwania toalet również wpływa na zmniejszenie ilości i kosztów zużywanej wody.

Czy „certyfikowany” adres firmy może być postrzegany jako bardziej prestiżowy?

Myślę, że tak. Certyfikowany budynek jest bardziej prestiżowy ponieważ został zaprojektowany oraz wykonany przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań projektowych z myślą o minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko zewnętrzne przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego. Korzyści społeczne, środowiskowe oraz finansowe wpływają na wzrost prestiżu takiego budynku.

Na co firmy powinny zwracać uwagę wybierając zrównoważoną, certyfikowaną lokalizację? O co pytać dewelopera?

Można poprosić dewelopera o przekazanie podsumowania wyników certyfikacji, np. w formie tzw. „Project checklist/scorecard” w przypadku certyfikacji LEED. Wtedy dokładnie można porównać różne certyfikowane obiekty, uzyskany przez nie poziom certyfikacji (Certified, Silver, Gold, Platinum), wersję systemu certyfikacji (każda kolejna wersja systemu jest bardziej restrykcyjna) i zobaczyć ile punktów każdy z nich uzyskał w poszczególnych kategoriach związanych z lokalizacją i dostępem do komunikacji miejskiej, zrównoważonym zagospodarowaniem działki, oszczędnością wody i energii, gospodarką odpadami i wykorzystanymi materiałami budowalnymi, jakością środowiska wewnętrznego oraz innowacyjnym podejściem do projektowania. Dodatkowo można poprosić o udostępnienie wyników przeprowadzonych w ramach certyfikacji analiz takich jak np. symulacja rocznego zużycia energii przez budynek czy też symulacja natężenia światła dziennego na poszczególnych piętrach budynku.