Warsztaty i wykłady eksperckie

Poza szeroką ofertą szkoleń, dzięki współpracy z czołowymi ekspertami w branży, PLGBC ma możliwość przeprowadzenia warsztatów tematycznych oraz wykładów eksperckich w danej dziedzinie. Wspomniane aktywności mogą byś doskonałym zastrzykiem merytorycznym podczas zamkniętych wydarzeń firmowych, bądź inauguracji ważnego przedsięwzięcia. Warsztaty wykorzystują liczne narzędzia multimedialne pomocne przy wypracowywaniu konkretnych efektów.

Obszary tematyczne

  • Budynki / Energia / Globalne ocieplenie
  • Sposoby ograniczania zużycia energii
  • Koszty zrównoważonego budownictwa
  • Wielokryterialne systemy certyfikacji na świecie
  • Prawdziwe zyski płynące ze zrównoważonego budownictwa
  • Gospodarka obiegu zamkniętego – aspekt praktyczny
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju w budownictwie

Lista partnerów

Więcej Informacji:
Magdalena Wojtas
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958

Skip to content