• 4 czerwca 2020

Technologie zwalczające SARS-COV-2 w zielonym budownictwie

Technologie zwalczające SARS-COV-2 w zielonym budownictwie

Technologie zwalczające SARS-COV-2 w zielonym budownictwie 1024 535 PLGBC

Materiał Partnera

Jak informuje WHO obecnie około 6 milionów osób zostało zakażonych przez nową odmianę koronawirusa SARS-COV-2. W dobie pandemii wyzwaniem staje się znalezienie skutecznego i ekologicznego rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo użytkownikom zielonych budynków. Firma Activtek wychodzi naprzeciw normom i standardom poszukiwanym obecnie przez wiele branż, które w tym trudnym momencie potrzebują odpowiedniego zabezpieczenia.

Technologia ActivePure® RCI w przeciwieństwie do wielu innych metod likwidacji zagrożeń mikrobiologicznych jest w stanie wyeliminować wirusy z powietrza i powierzchni płaskich. Skuteczność urządzeń Activtek w zwalczaniu SARS-COV-2 potwierdziły badania przeprowadzone przez laboratorium akredytowane przez FDA (Amerykańską Agencję Żywności i Leków). Badania te zostały wykonane z wykorzystaniem bakteriofaga MS2 – wirusa o jednoniciowym RNA, będącego surogatem zalecanym przez WHO do badania SARS-Cov 2. Wykazały one, że zastosowanie technologii promieniowej jonizacji katalitycznej RCI ActivePure® w powietrzu powoduje spadek liczby cząstek zakaźnych tego wirusa o 99,999% już w ciągu 30 minut.

Nie ma badań potwierdzających w jednoznaczny sposób kwestię efektywnego eliminowania wirusa SARS-COV-2 przy użyciu innych technologii oczyszczania powietrza – ozonowania, systemów chemicznych czy lamp UV. Przewagą systemów Activtek z technologią ActivePure® RCI jest przystosowanie do nieustającej pracy. W przeciwieństwie do innych metod pozwala na obecność ludzi w czasie procesu oczyszczania powietrza, co umożliwia zabezpieczenie mikrobiologiczne całych budynków. Systemy unieszkodliwiają dotychczasowe oraz nowo powstałe zagrożenia mikrobiologiczne, redukują ilość drobnoustrojów wprowadzanych z zewnątrz – chronią ludzi znajdujących się w obiekcie.

Ozonowanie także posiada właściwości biobójcze, działa jednak tylko w wysokich stężeniach, w których wywołuje skutki uboczne w postaci podrażnienia spojówek oraz błon śluzowych dróg oddechowych. Obiekty, w których został przeprowadzony proces ozonowania nie są dostępne dla użytkowników przez długi czas, co zaburza ich sprawne funkcjonowanie. Ozonowanie jako metoda dezynfekcji nie jest więc optymalnym wyborem dla obiektów zrównoważonego budownictwa.

Lampy UV z kolei działają tylko miejscowo i tak jak w przypadku ozonu nie mogą być używane podczas obecności ludzi. Efekty wymienionych metod dezynfekcji są krótkotrwałe. W związku z tym proces należy przeprowadzać regularnie. Zwiększa to nakłady na utrzymanie budynku. Technologie ActivePure® RCI jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym. Umożliwia dodatkowo montaż bez ingerencji w instalację budynku.

Systemy Activtek posiadają wszystkie cechy charakterystyczne dla rozwiązań związanych z ideą zrównoważonego budownictwa: są ekologiczne, ekonomiczne, maja niski pobór energii (energooszczędność), posiadają Zieloną Kartę Produktu, która umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów w proekologicznej certyfikacji LEED i co najważniejsze – zapewniają zdrowy mikroklimat dla mieszkańców budynku. Dzięki nim w każdym budynku można uzyskać wysoki standard jakości powietrza oraz tworzyć warunki przyjazne dla zdrowia, co w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 jest nie do przecenienia.