• 17 marca 2021

Uczelnia wyższa jako przykład zrównoważonego budownictwa w sektorze publicznym

Uczelnia wyższa jako przykład zrównoważonego budownictwa w sektorze publicznym

Uczelnia wyższa jako przykład zrównoważonego budownictwa w sektorze publicznym 1024 637 PLGBC

Materiał partnera

Na początku lutego nowy budynek naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii, Kognitywistyki i Psychofizjologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Certyfikat BREEAM na poziomie Very Good (63,3 proc.). Obiekt ten to powód do dumy dla uczelni, projektantów z Piotr Bujnowski Architekci, pracowni Projekt Praga, a także zespołu certyfikującego Sweco Polska.

Rozważne gospodarowanie wodą było ważnym aspektem projektowym. Zaplanowano budowę zbiornika retencyjnego umożliwiającego nawadnianie zieleni wodą deszczową w systemie kropelkowym, wyposażonym w czujniki deszczu oraz strefowanym dla różnych grup roślin. Zastosowano także wodoszczelną armaturę. W przestrzeniach ogólnodostępnych przewidziano poidełka dla użytkowników z filtrowaną wodą pitną.

Lokalizacja zapewnia dobrą komunikację publiczną. Stojaki rowerowe zaprojektowano pod zadaszeniem przy wejściu do budynku oraz w garażu podziemnym wraz z udogodnieniami – szafkami, szatniami oraz prysznicami. Dostęp do garażu umożliwia specjalna winda dla rowerzystów. Przewidziano również kilka miejsc parkingowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Planuje się zainstalowanie paneli fotowoltaicznych oraz ogrzewanie i chłodzenie budynku przez system gruntowych pomp ciepła. Redukcja przegrzewania zostanie zapewniona przez zastosowanie rolet.

Koncepcja integracji architektury z zielenią. Zieleń występuje wokół inwestycji, na wewnętrznym dziedzińcu budynku oraz na użytkowym dachu, gdzie przewidziano przestrzeń na własną uprawę roślin. Na fragmentach elewacji powstanie zielona ściana oraz zamontowane będą budki dla ptaków i hotele dla owadów.

Szczególną uwagę poświęcono dostępności dla wszystkich użytkowników.

  • system identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy),
  • pętle indukcyjne w auli i salach wykładowych,
  • tablice w języku Braille’a,
  • pasy kontrastowe wyróżniające krawędzie stopni schodów,
  • faktury wspomagające osoby niedowidzące.

– Jest to pierwszy obiekt uczelni wyższych w Polsce, który otrzymał certyfikat BREEAM. Dla tego typu budynków zrównoważone podejście przyniesie szereg korzyści, w szczególności pod względem rozwiązań przyjaznych studentom i pracownikom uczelni, ale także w obszarze zmniejszenia zużycia energii i wody już podczas eksploatacji obiektu – mówi Alina Grzelczak, Asesor BREEAM International NC, Sweco Polska.