Woda jest bez wątpienia najpowszechniej używanym surowcem w przemyśle. Poza typowym zastosowaniem, jakim jest oczyszczanie produktów oraz utrzymywanie linii technologicznych w czystości, woda stanowi główny czynnik w procesach fermentacji czy ekstrakcji, a także jest surowcem bazowym dla wielu produktów końcowych.

O ile nauczyliśmy się już oszczędzać wodę w gospodarstwach domowych, o tyle w przypadku przemysłu nie wystarczą już tylko dobre nawyki. Mało kto bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że:

– przy produkcji jednego samochodu zużywa się 379 000 litrów wody
– do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zużyć 462 litry wody
– do wyprodukowania 2,2 kg wołowiny potrzeba 9500 litrów wody
– wyprodukowanie 1 kg papieru wymaga ok. 250 litrów wody
– do wyprodukowania 1 litra piwa potrzeba 8 litrów wody.

Z uwagi na nowe prawo wodne, rosnące koszty i dążenie do zrównoważonego rozwoju, przemysł coraz częściej inwestuje w nowoczesne systemy odzysku i uzdatniania wody oparte przede wszystkim na ultrafiltracji i odwróconej osmozie. Uzyskany w ten sposób stopień czystości wody ma istotne znaczenie, dając podstawę do jej konkretnego zastosowania. Dla przykładu, w przemyśle farmaceutycznym, wymagającym najwyższej jakości oraz ścisłej kontroli nad jakością produktów, woda używana w procesach produkcyjnych musi spełniać bardzo wysokie normy. Każdy sektor przemysłu ma swoje indywidualne wymogi, którym należy sprostać.

Rozwiązujemy nawet najbardziej skomplikowane problemy w zakresie oczyszczania wody. Dostarczamy systemy indywidualnie dopasowane do gałęzi przemysłu i typu ścieku. Potrafimy uzyskać każdy, wymagany stopień czystości wody i przedstawić dokładny czas zwrotu z inwestycji – zapewniają Marcin Kłosowski i Katarzyna Podyma, przedstawiciele Industrial Water Partners.

Dla większości producentów zrównoważona produkcja i zrównoważone pozyskiwanie surowców, a jednocześnie wykorzystanie zasobów naturalnych, należy dziś do podstawowych dążeń w rozwoju przedsiębiorstw. Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się już nie tylko zagadnieniem wizerunkowym, ale też zwyczajnie dowodem gospodarności. Dlatego warto rozważyć modernizacje związane z wdrożeniem systemów odzysku wody i dać jej po prostu drugie życie – przekonuje Katarzyna Podyma, Dyrektor Operacyjny Industrial Water Partners.

Więcej informacji na: www.industrialwaterpartners.com

Podobne informacje