Obecnie poszczególne wydziały Szczecińskiego Urzędu Marszałkowskiego rozlokowane są na terenie całego Szczecina, co powoduje szereg niedogodności związanych z normalnym funkcjonowaniem Urzędu. W związku z tym podjęto decyzję o konsolidacji wszystkich wydziałów. Na miejsce inwestycji wybrano istniejący budynek po dawnej przychodni przy ulicy Piłsudskiego 40-42 oraz przyległy teren, od strony ulicy Mazowieckiej.

Inwestor podjął decyzję o modernizacji istniejącego budynku oraz wybudowaniu na przyległym terenie nowego, wyjątkowego na skalę kraju budynku pasywnego.

Oba budynki są certyfikowane według schematów zrównoważonego budownictwa: budynek modernizowany – w schemacie BREEAM International Non-Domestic Refurbishment 2015, natomiast nowy demonstracyjny budynek – w schemacie BREEAM International New Construction 2016, w opcji Fully Fitted. Ponadto nowy budynek ma uzyskać certyfikat budynku pasywnego zgodnie z metodologią Passivhaus Institut w Darmstadt.

Dla etapu przejściowego (Interim) budynki w systemie certyfikacji BREEAM otrzymały ocenę Very Good, co potwierdza właściwe podejście inwestora do tematu zrównoważonego budownictwa. Na uzyskaną ocenę składa się wiele czynników, poniżej omówiono kilka z nich.

Podczas budowy będą prowadzone monitoringi transportu materiałów budowlanych oraz zużycia wody i energii.

Odpowiednio wykwalifikowany akustyk wskazał, w jaki sposób należy chronić budynek przed hałasem z zewnątrz, a także jak ograniczyć hałas z budynku do otoczenia.

Planowane jest zwiększenie wartości ekologicznej terenu, inwestor zobowiązał się do nasadzeń roślin atrakcyjnych dla owadów i ptaków. Ciekawym rozwiązaniem będzie umieszczenie na terenie „hoteli” dla owadów.

Z myślą o użytkownikach została opracowana strategia kontroli dostępu do światła, zarówno słonecznego jak i sztucznego.

W planie jakości powietrza, określono najlepsze praktyki mające na celu ochronę powietrza podczas budowy i eksploatacji obiektu.

Analiza komfortu cieplnego wykazała, że budynki zostały zaprojektowane tak, aby uniknąć przeciągów oraz zapewnić optymalny komfort cieplny jego użytkownikom.

Zaplanowano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; na terenie inwestycji planuje się zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 34kW oraz  gruntowych pomp ciepła o mocy ponad 100 kW.

Lokalizacja budynków zapewnia bardzo dobry dostęp do transportu publicznego.

Zapewniono zagospodarowanie wody deszczowej poprzez wykorzystanie jej do spłukiwania toalet.

Przeanalizowano wrażliwe elementy budynków celem optymalizacji degradacji materiałów.

Budynki będą dostosowane dla wszystkich potencjalnych osób, uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego, zgodne z poradnikiem uniwersalnego projektowania „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” Warszawa, 2017, wydanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Certyfikacja wielokryterialna w sektorze publicznym jest coraz częstszym zjawiskiem. Sweco Consulting, oprócz siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, odpowiada również za certyfikację Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Cieszy nas możliwość uczestnictwa w tego typu projektach i mamy nadzieję, że zrównoważone budownictwo zacznie się prężniej rozwijać w tym sektorze – powiedział Marcin Cierpisz, Asesor BREEAM z firmy Sweco Consulting.

Nowa siedziba Marszałka w województwie zachodniopomorskim będzie wyjątkowa jeszcze z jednego powodu. Demonstracyjny charakter budynku pasywnego zostanie pokazany szerszej grupie zwiedzających, dzięki zaplanowaniu w nim ścieżki edukacyjnej. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z działaniem energooszczędnych systemów w budynku oraz ideą budownictwa pasywnego.

Podobne informacje