• 10 listopada 2022

visio architects and consultants obsługuje on-site kolejnego Generalnego Wykonawcę

visio architects and consultants obsługuje on-site kolejnego Generalnego Wykonawcę

visio architects and consultants obsługuje on-site kolejnego Generalnego Wykonawcę 1024 731 PLGBC

Materiał partnera

Kompleksowe usługi w zakresie certyfikacji budynkowej oraz wysoki standard obsługi stają się dla klientów visio podstawowymi wyróżnikami na rynku CEE. Firma świadczy usługi doradcze bezpośrednio dla inwestora, architekta, ale i dla generalnych wykonawców (GC). Na wybranych realizacjach przedstawiciel visio obecny jest również na placu budowy (on-site) by wspierać go w zakresie obowiązków wynikających z certyfikacji LEED i razem z nim przejść przez wszystkie etapy budowy. Wśród nadzorowanych inwestycji znalazły się obiekty Phillips Medisize w Siemianowiach Śląskich, a ostatnio firma visio architects and consultants podjęła współpracę z Generalnym Wykonawcą (Mercury), w zakresie inwestycji firmy MICROSOFT pod Warszawą. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla Generalnych Wykonawców, którzy działając pod sporą presją czasową, często nie mają możliwości, by samodzielnie odpowiadać na wszystkie obowiązki i zadania wynikające z procesu certyfikacji LEED.

A tych nie brakuje. Specjaliści z visio architects and consultants tworzą dla GC plan erozji i sedymentacji (ESC – Erosion and Sedimentation Control Plan), zawierający odpowiedni rysunek placu budowy, codziennie dopilnowują, by uwzględnione w nim zabezpieczenia odpowiadały tym wprowadzonym na budowie oraz w formie cotygodniowych raportów sprawdzają, czy proponowane zalecenia są na bieżąco implementowane i utrzymywane w prawidłowej kondycji.

Ważna z punktu certyfikacji LEED jest również odpowiednia gospodarka odpadami. Jeden z kredytów certyfikacji mówi o minimalizacji całkowitej ilości odpadów powstałych podczas procesu budowy. Wszystkie odpady muszą być kontrolowane i tu z pomocą również przychodzą konsultanci visio, którzy tworzą indywidualny plan zarządzania odpadami z rozbiórki i samej budowy (CDWM- Construction and Demolition Waste Management Plan). Obecny na budowie specjalista czuwa nad odpowiednią segregacją odpadów na budowie, monitoruje i dokumentuje wszelkie odbiory i wywozy.

Jednym z najtrudniejszych do spełnienia kredytów jest ten związany z doborem odpowiednich materiałów budowlanych pod kątem certyfikacji LEED. Odpowiednie parametry emisyjności, zawartość LZO (VOC), prawidłowe badania, atesty, certyfikaty ekologiczne czy informacje dotyczące np. zawartości materiałów z recyklingu, to tylko jedne z wymagań, które muszą one spełnić. Przedstawiciel visio architects and consultants pracuje równolegle z pozostałymi uczestnikami procesu w zakresie akceptacji materiałów, przegląda udostępnione przez producentów wnioski, stara się o uzupełnienie potrzebnych dokumentów czy wykonanie badań, a w razie konieczności wyszukuje alternatywne rozwiązanie materiałowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu i ponad kilkunastoletniemu doświadczeniu visio, GC jest w stanie nie tylko znacząco ograniczyć koszty twarde związane z zastosowaniem rozwiązań zastępczych, ale także szybko wyłonić te sprawdzone, niedrogie, lokalne i ekologiczne, przyspieszając poszukiwania i niejednokrotnie zmniejszając koszty.

Kolejnym elementem jest opracowanie, wdrożenie i kontrola działań mających na celu eliminację lub zredukowanie negatywnych czynników zanieczyszczających powietrze wewnątrz budynku podczas trwania budowy. Kredyt, który dotyczy GC, w swoim założeniu koncentruje się na zanieczyszczeniach generowanych poprzez procesy budowlane, zastosowane materiały oraz sposób prowadzenia budowy i działania zastosowane po jej zakończeniu, przed oddaniem budynku do użytkowania. W tym celu obecny na budowie przedstawiciel visio tworzy dla Generalnego Wykonawcy plan zarządzania jakością powietrza wewnątrz budynku (CIAQM-Construction Indoor Air Quality Management Plan) i podobnie jak w przypadku planu ESC nadzoruje jego prawidłowe egzekwowanie i dokumentację.

Odpowiednie działania w zakresie spełnienia wymagań certyfikacji LEED muszą być wprowadzane na bieżąco od początku etapu designu, wstępnych prac budowlanych, po procedury odbiorowe i oddanie budynku do użytkowania. Powrót do nich w celu późniejszego uzupełnienia często nie jest możliwy i gdy pewne kluczowe decyzje zostaną podjęte wbrew np. wymaganiom krytycznym LEED, to nie tylko pożądany poziom, ale i cała certyfikacja może być zagrożona. Kluczowe jest więc zaangażowanie osoby, która ukierunkowana na spełnienie kredytów LEED będzie na bieżąco czuwać nad ich spełnieniem. Taką osobą jest przedstawiciel firmy visio architects and consultants obecny na placu budowy, który ma dostęp do wszystkich informacji i może reagować momentalnie w razie sytuacji nagłych czy kryzysowych. To stosunkowo nowa usługa dla firm wykonawczych czy inwestorów, którzy mimo mniejszego doświadczenia decydują się na ambitny cel, jakim jest nierzadko wysoki poziom certyfikacji typu LEED Gold czy LEED Platinum.

Tekst: mgr. inż. arch. Marlena Michalska, konsultantka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie visio architects and consultants

Skip to content