• 11 grudnia 2020

Warszawa pierwszym miastem w Polsce, które dołącza do sieci Zielonych Miast

Warszawa pierwszym miastem w Polsce, które dołącza do sieci Zielonych Miast

Warszawa pierwszym miastem w Polsce, które dołącza do sieci Zielonych Miast 854 480 PLGBC

Materiał Partnera

Warszawa, jako pierwsze miasto w Polsce, przystąpiła do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Zielone Miasta, w ramach którego stworzony zostanie indywidualny dla miasta plan strategiczny, który pomoże stolicy w dążeniu do neutralności klimatycznej. Program Zielone Miasta integruje narzędzia budowania strategii oraz doradztwo techniczne i wskazuje możliwości finansowania zielonych inwestycji.

Plan Zielonego Rozwoju Miasta i Działań dla Klimatu (Green City and Climate Action Plan – GCCAP) to pierwszy tego rodzaju program, który łączy strategiczne podejście EBOR oraz metodologię opracowaną przez organizację C40. Zintegrowany program pomoże Warszawie zaadresować największe wyzwania związane ze zmianą klimatu oraz, w dłuższej perspektywie, w realizacji założeń Porozumienia Paryskiego.

Arup będzie współpracował ze stołecznym ratuszem nad rozwojem GCCAP dla Warszawy i jako główny partner programu, będzie odpowiedzialny za zaangażowanie w proces przedstawicieli wszystkich instytucji zarządzających miastem.

Aby przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, musimy ciągły wzrost zastąpić rozwojem zrównoważonym. Dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej Warszawy do 2050 r. i będziemy inwestować w odporność miasta na zmiany klimatu. Współpracując z Arup, C40 i EBOR wzmocnimy naszą zieloną strategię – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.

GCCAP zostanie sfinansowany przez Taiwan Business – Fundusz Współpracy Specjalistycznej EBOR oraz Rząd Polski. Częścią przygotowania planu będą kompleksowe konsultacje z przedstawicielami warszawskiego samorządu, które zapewnią opracowanie konkretnych, możliwych do zrealizowania, działań.

Od czterech lat Arup pracuje z EBOR wspierając rozwój programu Zielone Miasta – od pilotażowej inicjatywy dla trzech miast do sieci ponad 40 miast.

Pracując z Miastem Warszawa i C40 stworzymy praktyczny plan, który pomoże Warszawie stać się bardziej zielonym i zrównoważonym miastem – dodaje Ireneusz Kołodziej, Dyrektor Projektu (Arup).

Przed rozpoczęciem programu, Warszawa otrzymała dofinansowanie na zakup floty nowych pociągów metra, którego rozwój jest jednym z zasadniczych projektów dla zapewnienia mieszkańcom szybkiego, wygodnego i zielonego transportu.

Bardzo się cieszymy, że Warszawa dołączyła do Zielonych Miast EBOR, szczególnie ze względu na dotychczasowe imponujące osiągnięcia miasta w zakresie klimatu i poprawy stanu środowiska naturalnego – podsumowuje Susan Goeransson, Dyrektor Infrastructure Europe, Sustainable Infrastructure Group, EBOR.

Arup jest partnerem C40 Cities od ponad dziesięciu lat. Więcej informacji o programie EBOR Zielone Miasta znajduje się tutaj.