• 27 października 2021

Warsztaty Build Upon2 z miastem Ruda Śląska

Warsztaty Build Upon2 z miastem Ruda Śląska

Warsztaty Build Upon2 z miastem Ruda Śląska 1024 768 PLGBC

W ramach międzynarodowego projektu Build Upon2, 26 października br. przeprowadziliśmy warsztaty we współpracy z miastem Ruda Śląska.

Rozmawialiśmy na temat monitorowania efektów modernizacji budynków w kontekście wypracowanego Ramowego Systemu Sprawozdawczości RSS, narzędzia którego celem jest wspomaganie gmin w monitorowaniu efektów modernizacji.

Naszymi ekspertkami były Dorota Bartosz i Anna Jurczak.

World Green Building Council i organizacje partnerskie w 2019 r. rozpoczęły realizację projektu BUILD UPON2, którego nadrzędnym celem jest wypracowanie Ramowego Systemu Sprawozdawczości (RSS), który pozwoli na gromadzenie i monitorowanie danych związanych z efektami modernizacji istniejących zasobów budowlanych na poziomie lokalnym i krajowym. Partnerem programu jest PLGBC, a wśród miast jest Ruda Śląska jako miasto obserwujące.

Skip to content