• 29 kwietnia 2021

Warsztaty pilotażowe BU2 z miastem Rybnik

Warsztaty pilotażowe BU2 z miastem Rybnik

Warsztaty pilotażowe BU2 z miastem Rybnik 1024 585 PLGBC

W dniach 28-29 kwietnia br. organizujemy w ramach projektu Build Upon 2 drugie warsztaty pilotażowe z miastem Rybnik związane z testowaniem Ramowego Systemu Sprawozdawczości.

Celem projektu Build Upon 2 jest wypracowanie Ramowego Systemu Sprawozdawczości (RSS), który pozwoli na gromadzenie i monitorowanie danych związanych z efektami modernizacji istniejących zasobów budowlanych na poziomie lokalnym i krajowym. Partnerem programu jest PLGBC, a wśród 8 europejskich miast partnerskich jest miasto Rybnik.

Więcej informacji o projekcie: https://plgbc.org.pl/projekty/build-upon-2/

Skip to content