Data:                     7 marca 2018
Miejsce:                Warszawa
Godziny:              10:00 – 13:00

 

Zapraszamy na warsztaty dla ekspertów, konsolidujące banki, rzeczoznawców, deweloperów, praktyków zrównoważonego budownictwa i firmy energetyczne, podczas których:

  • zostaną przedstawione założenia efektywnej energetycznie hipoteki wypracowane w ramach projektu EeMAP,
  • odbędzie się dyskusja z uczestnikami nad szczegółami takiego rozwiązania,
  • przeanalizowane zostaną możliwości wdrażania zielonych hipotek na polskim rynku.

 

Projekt

Inicjatywa EeMAP (Energy Efficient Mortgages Action Plan) ma na celu stworzenie ustandaryzowanej zielonej/efektywnej energetycznie hipoteki, w ramach której właściciele budynków będą premiowani za podnoszenie efektywności energetycznej swoich domów bądź nabywanie takich budynków, uzyskując lepsze stopy procentowe lub dodatkowy kapitał. Kamieniem węgielnym inicjatywy stało się założenie, że efektywność energetyczna posiada istotny wpływ na obniżenie ryzyka dla banków – poprzez poprawę zdolności kredytobiorców do zwrotu pożyczki i wzrost wartości nieruchomości.

Więcej informacji o projekcie: http://www.energyefficientmortgages.eu/

 

Uczestnicy warsztatów

Organizacje i firmy, które są zainteresowane rozwojem związanym z wprowadzeniem zielonych hipotek. Zapraszamy banki, rzeczoznawców nieruchomości, deweloperów (głównie nieruchomości mieszkaniowych), firmy energetyczne i ESCO, organizacje pozarządowe, konsultantów i ekspertów zrównoważonego budownictwa, architektów, inżynierów i firmy producenckie.

Warsztaty odbędą się w języku polskim, z elementami angielskiego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

REJESTRACJA

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council PLGBC z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Konarskiego 18C/2-11A, w celu korzystania z prowadzonej przez PLGBC usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym. Niniejszym oświadczam, iż posiadam dostęp do treści moich danych osobowych i możliwości ich zmiany. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co będzie równoznaczne z usunięciem mojego adresu e-mail z listy mailingowej usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym.

Podobne informacje