20 LISTOPADA 2023
CZAS CZYTANIA: 2 MIN

7R z ambitnym planem dekarbonizacji

Aktualności członkowskie

7R, deweloper specjalizujący się w budowaniu wysokiej jakości magazynów, wdraża plan dekarbonizacji. Zakłada on ograniczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa o 42 proc. do 2030 r. oraz systematyczną dekarbonizację poszczególnych projektów magazynowych. Jednocześnie 7R przystępuje do SBTi oraz publikuje kolejny raport ESG.

7R jest pierwszym deweloperem magazynowym w Polsce, którego cele dekarbonizacji zostały zweryfikowane przez SBTi (Science-Based Targets Initiative). SBTi to wspólny projekt CDP (Carbon Disclosure Project), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i WWF. SBTi pomaga firmom jasno określić cele obniżania emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego. Przystępując do SBTi 7R stawia kolejny krok na drodze do zrównoważonego rozwoju i angażuje się w globalne wysiłki w walce ze zmianami klimatycznymi.

7R z ambitnym planem dekarbonizacji

– Nasze zaangażowanie w SBTi to kolejny wyraz naszej odpowiedzialności za środowisko i kolejne działanie na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Definiując i weryfikując cele naukowo uzasadnione, dążymy do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i do bardziej zrównoważonej przyszłości Polski i świata – wyjaśnia Piotr Miodek, Head of Construction & Engineering and Head of Sustainability w 7R.

Decyzja o weryfikacji celów przez SBTi jest częścią przyjętej przez firmę strategii dekarbonizacji oraz tworzenia innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznie zrównoważonych rozwiązań magazynowych.

– Decyzja 7R o dołączeniu do SBTi została podjęta w czasie, gdy zrównoważony rozwój i działania klimatyczne są sprawą najwyższej wagi. 7R potwierdza tym swoją pozycję jako jednego z liderów odpowiedzialnego biznesu w sektorze nieruchomości. W celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 42 proc. do 2030 r. w porównaniu z rokiem bazowym 2022, opracowaliśmy wspólnie szczegółowy plan dekarbonizacji, który obecnie jest wdrażany – wyjaśnia Jerzy Wójcik, CEO w JWA, firmie doradczej wspierającej 7R w procesie aplikacji i wdrożenia tych celów.

Plan dekarbonizacji obejmuje zmniejszenie zużycia energii w wynajmowanych przez 7R biurach, obniżenie zużycia paliwa w flocie pojazdów oraz zakup energii z odnawialnych źródeł za pośrednictwem umowy o zakup energii (PPA). Ponadto firma będzie mierzyć i obniżać emisje z zakresu 3, związane z jej projektami deweloperskimi. Pierwszym projektem budowanym zgodnym z przyjętą strategią dekarbonizacji jest 7R Park Wrocław West II.  Rozwiązania zastosowane w tym przypadku mają zmniejszyć operacyjną emisję CO2 o ponad 50 proc., a kolejne projekty zmierzające do całkowitej neutralności węglowej są już w przygotowaniu.

7R opublikowało również kolejny raport ESG, określający dodatkowe cele na nadchodzące lata w obszarze zrównoważonego rozwoju.

– Nasze produkty, czyli niskoemisyjne magazyny i obiekty logistyczne, podlegają nie tylko planowi dekarbonizacji, ale także konkretnym działaniom i ambitnym celom w obszarze środowiskowym, społecznym i korporacyjnym (E, S i G). Zarówno Raport ESG, jak i nasze zobowiązanie wobec SBTi, a także powołanie Green Teamu, podsumowują dwa lata naszych wysiłków zmierzających do stworzenia jasnej ścieżki dekarbonizacji oraz zwiększenia transparentności w biznesie. Mamy nadzieję, że staną się one źródłem motywacji dla innych uczestników rynku i zachęcą ich do podążania za naszym przykładem – dodaje Piotr Miodek.

 

Opracowanie: 7R