6 MARCA 2023
CZAS CZYTANIA: 2 MIN

Ahead of the Wave. Nowy dokument World Green Building Council. Finansowanie transformacji dekarbonizacji budownictwa

Aktualności
Publikacja

World Green Building Council (WorldGBC) opublikowało z początkiem marca br. nowy dokument Ahead of the Wave, w którym wzywa europejski sektor finansowy i budowlany do podjęcia działań na rzecz transformacji w kierunku zrównoważonego budownictwa oraz przyspieszenia dekarbonizacji. Działania te wspierane są przez europejskie green building councils, w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, zaangażowane w projekt #BuildingLife.

Sektor finansowy ma dobrą pozycję, aby pobudzić przejście w kierunku zrównoważonego budownictwa. Decyzje inwestycyjne, kredytowe i ubezpieczeniowe, podejmowane przez podmioty finansowe, kształtują gospodarkę przyszłości. Decyzje inwestycyjne podejmowane dzisiaj, będą miały wpływ na branżę budownictwa w nadchodzących latach. Dlatego zrównoważony rozwój musi być jednym z najważniejszych punktów działań.

Ahead of the Wave. Nowy dokument World Green Building Council. Finansowanie transformacji dekarbonizacji budownictwa

W nowym dokumencie Ahead of the Wave, World Green Building Council (WorldGBC) wzywa europejski sektor finansowy i nieruchomości do podjęcia aktywności na rzecz transformacji w kierunku zrównoważonego budownictwa oraz przyspieszenia dekarbonizacji.

Zielone inwestowanie dla sektora budowlanego wspiera łagodzenie ryzyka klimatycznego i finansowego, ma także wpływ na tworzenie wartości społecznej. Mówiąc wprost, jeśli nie inwestujesz w zrównoważone budynki teraz, to nie inwestujesz długoterminowo. Potrzebujemy głębokiej zmiany systemowej, aby przesunąć przepływy finansowe w kierunku dekarbonizacji budownictwa, tworzenia odpornych i dostosowanych do zmian klimatu budynków. Jestem dumna z pracy, jaką wykonują nasze europejskie green building cuncils, aby przyspieszyć tę zmianę.– podkreśla Cristina Gamboa, CEO, WorldGBC.

W świetle kryzysów klimatycznych, energetycznych i dostępności zasobów, nie ma usprawiedliwienia dla bezczynności: interesariusze z sektorów nieruchomości i finansów muszą zainwestować w działania na rzecz dekarbonizacji budownictwa.

Mapy drogowe dekarbonizacji, opracowane w ramach projektu WorldGBC – #BuildingLife, który jest finansowany przez Ikea Foundation, Laudes Foundation i European Climate Foundation, jasno określają działania krótko-, średnio- i długoterminowe. Stanowią nieocenione źródło informacji dla inwestorów poszukujących jasnych, możliwych do zastosowania wskazówek, w jaki sposób rozpocząć natychmiastową redukcję emisji dwutlenku węgla.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało Mapę drogową dekarbonizacji budownictwa do roku 2050, która wskazuje ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polskie budynki i sektor budowlany (2021 r.). Jej kontynuacją jest kolejny raport Szacowanie śladu węglowego budynków, który przedstawia założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia (2022 r.)

Dokument Ahead of the Wave opiera się na pracy wykonanej przez konsorcjum #BuildingLife i przyjmuje perspektywę finansową.

Dokument obejmuje:

  • Ryzyko i wyzwania związane z sektorami nieruchomości i finansów, ale także wysiłki dla rozpoczęcia współpracy w celu sprostania im,
  • Przegląd pakietu polityki zrównoważonego finansowania UE, ukazujący falę zmian legislacyjnych,
  • Dostępne ramy i zasoby dla finansowania łagodzenia skutków zmian klimatycznych, od składania zobowiązań, poprzez planowanie, po wdrażanie działań,
  • Załącznik z zasobami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia oraz zrównoważonego finansowania w środowisku budowlany.

Poznaj pełną treść dokumentu Ahead of the Wave: tutaj
Poznaj Raport PLGBC: Mapę drogową dekarbonizacji budownictwa do roku 2050: tutaj
Poznaj Raport PLGBC: Szacowanie śladu węglowego budynków: tutaj