4 SIERPNIA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

AHK OnTour: Wizyta studyjna „Współczesne budownictwo drewniane”

Aktualności

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa (AHK Polska) zaprasza do udziału w wizycie studyjnej w temacie współczesnego budownictwa drewnianego w Austrii, która odbędzie się w dniach 25-28.09.2023.

Wizyta ma na celu przedstawienie wielowymiarowości oraz innowacyjności zastosowań konstrukcji drewnianych na przykładzie odwiedzanych obiektów referencyjnych oraz podczas spotkań z przedstawicielami branży zaangażowanych w realizację projektów.

AHK OnTour: Wizyta studyjna „Współczesne budownictwo drewniane”

Projekt powstał z inicjatywy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska). Wyjazd ma przyczynić się do zwiększenia świadomości oraz wiedzy u polskich uczestników oraz propagowanie tej przyjaznej dla środowiska formy budownictwa. Będzie to znakomita okazja do zapoznania się z najnowszymi technologiami w zakresie budownictwa drewnianego.

Wyjazd skierowany jest do firm z branży budowlanej, architektonicznej, przetwórstwa drewna, instytucji publicznych, prasy oraz wszelkich innych podmiotów zainteresowanych tą tematyką.

Budownictwo drewniane ma w Austrii długą tradycję. Wykwalifikowana kadra naukowa oraz techniczna od lat opracowuje innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe, co sprawia, że Austria jest jednym z pionierów w zakresie budynków drewnianych. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu w roku 2018, prawie jedną czwartą (24%) nowych budynków stanowiły budynki drewniane. Liczba ta uległa w ciągu 20 lat niemal podwojeniu (1998 = 14%). Jako budynek drewniany definiowany jest budynek, którego konstrukcja nośna wykonana jest w ponad 50% z drewna lub materiałów drewnopochodnych. 53% obiektów drewnianych w Austrii to budynki mieszkalne (jedno- oraz wielorodzinne), a 47% stanowią budynki niemieszkalne (budynki użyteczności publicznej, budynki przemysłowe, itp.).

Informacje organizacyjne i koszty:

Wyjazd będzie w pełni tłumaczony na język polski (tłumaczenie symultaniczne). Koszt udziału to
5 500 netto/osobę. Cena wyjazdu zawiera transport (bus), noclegi (pokoje jednoosobowe, hotele 3*), wyżywienie (pełne), wejściówki.

Należy we własnym zakresie zapewnić dojazd do Katowic oraz z uwagi na późny powrót w dniu 28.09.2023 dokonać ewentualnie samodzielnie rezerwacji noclegu w Katowicach.

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Termin zgłoszeń upływa 24.08.2023. Wyjazd odbędzie się przy zgłoszeniu min. 15 uczestników. Płatność dokonywana jest na podstawie faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności. Faktura zostanie wystawiona, gdy zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników.