6 MAJA 2021
CZAS CZYTANIA: 2 MIN

Aluprof ambasadorem europejskiego projektu #Buildinglife

Aktualności członkowskie

#BuildingLife to projekt stworzony przez organizację World Green Building Council, którego celem jest utworzenie planu działań na rzecz dekarbonizacji środowiska budowlanego i wsparcie Europejskiego Zielonego Ładu (EZP). Inicjatywę tworzy 10. regionalnych green building councils oraz wybrani liderzy z sektora prywatnego, w tym Aluprof – jeden z czołowych producentów systemów aluminiowych dla budownictwa w Europie.

Aluprof ambasadorem europejskiego projektu #Buildinglife

Pierwszy kontynent neutralny dla klimatu

EZP to plan utworzony przez Komisję Europejską na rzecz prowadzenia zrównoważonej gospodarki UE: innowacyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej. Zakłada m.in., że do 2050 roku Europa osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Uruchomiony w grudniu 2020 r. projekt #BuildingLife zakłada realizację tego ambitnego celu w branży budowlanej, stanowiąc wzór do naśladowania dla innych regionów świata. Wnioski z jego realizacji wskażą, jakie zmiany muszą zajść na poziomie lokalnym, by Europa mogła zostać pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Ekosystem nakierowany na współpracę

World Green Building Council jest globalną siecią około 70 stowarzyszeń budownictwa ekologicznego. Za realizację #BuildingLife odpowiadają Chorwacja, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania.

W ramach projektu GBSc w tych państwach m.in. zaprojektują regionalne mapy drogowe dotyczące dekarbonizacji, a także utworzą i rozwiną bazę materiałów budowlanych, zawierającą informacje o ich pełnym wpływie na środowisko. Zakładane plany to odpowiedź na sytuację w branży. Obecnie budynki są odpowiedzialne za ok. 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w UE, a prawie 75% zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie.

Aluprof – ambasador projektu przyszłości

Krajowy lider wśród dostawców systemów aluminiowych, Aluprof, został ambasadorem #BuildingLife. Firma od lat aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przeprowadza szczegółowe analizy śladu węglowego swoich produktów. Wytwarza wyroby niskoemisyjne, dzięki produkcji w obiegu zamkniętym opartej na recyklingu części. Współpracuje z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, biurami architektonicznymi, Generalnymi Wykonawcami i deweloperami, tworząc najlepsze rozwiązania odpowiadające wyzwaniom XXI wieku oraz inwestycje będące przykładami zielonej architektury. W 2021 roku do tego grona dołączyła World Green Building Council.

– W budownictwie komfort życia i zdrowie są równie ważne, co oddziaływanie na środowisko. Wspieramy #BuildingLife, ponieważ te trzy elementy stanowią integralną część strategii realizowanej przez Aluprof, a tworzenie produktów do Zrównoważonej Architektury jest wpisane w DNA naszej firmy. Potwierdza to m.in. wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001, Environmental Product Declaration i Cradle to Cradle Certified™. W ramach projektu WorldGBC podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z aktywności proekologicznej – mówi Małgorzata Wojtasik, dyrektor handlowy Aluprof SA.