17 STYCZNIA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

World Green Building Council ANNUAL REPORT 2022

Raporty

Sprawozdanie roczne WorldGBC za 2022 rok pokazuje, jak organizacja przewodzi transformacji sektora budowlanego na bardziej zrównoważony i dekarbonizowany.

Wśród kluczowych inicjatyw znalazły się: uruchomienie programu Circular Accelerator, opracowanie przewodnika po odporności na zmiany klimatyczne w sektorze budowlanym oraz zestaw narzędzi po katastrofie. Z dumą prezentują osiągnięcia w redukcji emisji dwutlenku węgla oraz promują budownictwo niskoemisyjne i zasobooszczędne, współpracując z ponad 75 Radami Budownictwa Zrównoważonego i partnerami branżowymi na całym świecie.

World Green Building Council ANNUAL REPORT 2022