8 SIERPNIA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Czy energetyka społeczna to odpowiedź na wyzwania klimatyczne?

Aktualności członkowskie

Społeczności energetyczne zajmują się wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł. Działają na zasadzie współpracy i zaangażowania społeczności lokalnej. W jaki sposób mogą brać czynny udział w transformacji energetycznej i na jakie wsparcie samorządów mogą liczyć?

Posłuchaj rozmowy Jolanty Szymańskiej z E.ON Polska z Agnieszką Spirydowicz, prezeską Zgorzeleckiego Klastra Energii i dyrektorką Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

Czy energetyka społeczna to odpowiedź na wyzwania klimatyczne?

Posłuchaj odcinka tutaj.

 

Opracowanie: E.ON Polska