21 SIERPNIA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

DWE z wizytą w Kopenhadze

Aktualności członkowskie

W pierwszym tygodniu lipca 2023 roku Anna Dużyńska, wiceprezeska zarządu DWE Group, wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Kopenhagi zorganizowanym na zaproszenie Ambasady Królestwa Danii. Wizyta miała na celu zapoznanie się z najlepszymi praktykami oraz przykładami ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej w Kopenhadze – mieście będącym jednym z liderów zielonej transformacji w Europie.

Zrównoważone i efektywne energetycznie nieruchomości wymagają inwestycji, zarówno finansowych, jak i czasowych, aby w pełni zrealizować postawione cele ekologiczne. Wprowadzenie zmian na większą skalę może być trudne, szczególnie w przypadku braku wsparcia ze strony publicznych funduszy i programów rządowych czy miejskich.

DWE z wizytą w Kopenhadze

– Mimo tych trudności, warto implementować nawet małe zmiany. Nawet niewielkie zmniejszenie śladu węglowego na etapie projektu i budowy również ma potencjał pozytywnego wpływu na środowisko. W przypadku segmentu mieszkaniowego istotna staje się także edukacja społeczeństwa i rozwijanie świadomości na temat korzyści związanych ze zrównoważonym rozwojem, które będą sprzyjać oszczędności zasobów i ochronie środowiska – podkreśla Anna Dużyńska.

Kopenhaga należy do miast, które są awangardą w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i tworzenia przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni, dlatego warto brać przykład z doświadczeń twórców tego kierunku rozwoju budownictwa.

– Podczas tej wizyty odnalazłam wiele inspiracji, które warto adaptować do lokalnych warunków. Wprowadzając innowacyjne, zielone rozwiązania trzeba się zmierzyć z wieloma trudnościami, bo to skomplikowane procesy. Dzięki zorganizowanym spotkaniom poznałam doskonałych ekspertów w swojej dziedzinie, poszerzając równocześnie sieć kontaktów. Liczę, że zaowocuje to dalszą współpracą i wymianą wiedzy – dodaje Anna Dużyńska.

 

Opracowanie: DWE Group