21 GRUDNIA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Fundacja Cemex sygnatariuszem Deklaracji organizacji społecznych na rzecz klimatu

Aktualności członkowskie

12 grudnia organizacje społeczne podpisały się pod wspólną deklaracją na rzecz klimatu. Wśród pierwszych sygnatariuszy znalazła się Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość”. Inicjatorem powstania dokumentu było Forum Darczyńców.

Deklaracja na rzecz klimatu została wypracowana w 2023 roku partycypacyjnie przez kilkadziesiąt organizacji społecznych. W ten sposób Polska dołączyła do międzynarodowego ruchu #PhilanthropyForClimate.

Fundacja Cemex sygnatariuszem Deklaracji organizacji społecznych na rzecz klimatu

Dokument składa się z siedmiu punktów, a każdy z nich dotyczy innej sfery działań realizowanych z myślą o klimacie: podnoszenia świadomości, angażowania zasobów, integrowania programów, dostosowywania planów finansowych, minimalizowania śladu węglowego, a także zabierania głosu na rzecz klimatu i raportowania działań prowadzonych w tym obszarze.

12 grudnia, podczas spotkania w siedzibie Banku Santander, deklarację podpisało osiem organizacji. W imieniu Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” podpis pod deklaracją złożyły Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji i Agnieszka Rutkowska, Wiceprezeska Fundacji.

– Cemex Polska aktywnie przeciwdziała zmianom klimatu. Zaangażowanie w sprawy klimatyczne to także jeden z priorytetów Fundacji Cemex. W ramach Konkursu Grantowego „Fabryka Eko Pomysłów” przyznajemy środki na realizację projektów poświęconych klimatowi, ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Na dofinansowanie w ramach konkursu wolontariatu pracowniczego mogą z kolei liczyć m.in. projekty w obszarze ochrony środowiska. Idee zaprezentowane w Deklaracji są nam bliskie, dlatego zamierzamy je promować, zachęcając inne fundacje i stowarzyszenia do podpisania dokumentu i wypełniania jego postanowień  – mówi Dominika Sztuka-Arak.

Do grona sygnatariuszy Deklaracji mogą dołączać kolejne organizacje. Informacje dla podmiotów zainteresowanych podpisaniem dokumentu znajdują się na stronie: https://klimat.forumdarczyncow.pl/deklaracja

 

Opracowanie: CEMEX POLSKA