26 LIPCA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Kruszywa z recyklingu w ofercie Cemex Polska

Aktualności członkowskie

Cemex Polska poszerzył swoją ofertę produktową o kruszywa z recyklingu. To kolejne rozwiązanie wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym dla zrównoważonego budownictwa. Nowe portfolio produktów pod parasolową marką Vertua® stanowi element strategii Cemex „Future in Action”, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Kruszywa pochodzące z recyklingu to ponownie przetworzony materiał, np. beton, który wcześniej był wykorzystywany w budownictwie. Ponowne przetwarzanie obejmuje takie działania jak kruszenie, przesiewanie czy sortowanie gotowych produktów, w celu spełnienia wymaganych norm, wytycznych i specyfikacji.

Kruszywa z recyklingu w ofercie Cemex Polska

W Cemex Polska procesy otrzymywania kruszyw z recyklingu oraz jego dostawy do klienta podlegają ściśle określonym procedurom, które dają gwarancję wysokiej jakości kruszyw oraz ich bezpiecznego stosowania. Szeroki asortyment produktów daje możliwość indywidualnego dopasowania do konkretnych potrzeb klienta.

Produkowane kruszywa są zgodne z normą PN-EN 12620, określającą wymagania dla kruszyw do betonu, a także normą PN-EN 13242, która określa wymagania dla kruszyw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Dzięki temu znajdują zastosowanie w wielu obszarach, m.in w budownictwie infrastrukturalnym, jako materiał na warstwy podbudowy, nasypy, umocnienia. Wyselekcjonowane kruszywa z recyklingu mogą z powodzeniem zastąpić kruszywa grube w technologii betonu towarowego. Dodatkowo, jest to materiał, który możemy wykorzystać w wielu pracach, takich jak stabilizacje, niwelacje gruntu, budowy wałów przeciwpowodziowych, czy jako podsypki przy pracach brukarskich.

Wykorzystanie kruszyw z recyklingu zapewnia szereg korzyści, takich jak:

  • Ograniczenie eksploatacji surowców naturalnych. Stosując kruszywa z recyklingu, chronimy naturalne złoża kruszywa, zabezpieczając zasoby naturalne na dalsze lata.
  • Redukcja śladu węglowego w transporcie. Dzięki wykorzystaniu materiału z recyklingu lokalnie, ograniczamy konieczność transportu surowców na dalekie odległości.
  • Efektywne materiałowo i ekonomiczne zagospodarowanie odpadów budowlanych, czyli źródło znaczących oszczędności.
  • Materiały z recyklingu zapewniają ponadto dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o certyfikaty w systemach oceny wielokryterialnej dla budynków zrównoważonych.

– Kruszywa z recyklingu doskonale wpisują się w cele gospodarki o obiegu zamkniętym. Zastępując nimi kruszywa naturalne, ograniczamy negatywny wpływ na środowisko, a jednocześnie przyczyniamy się do zmniejszenia ilości odpadów budowlanych. Wzbogacenie oferty o tego rodzaju kruszywa było dla Cemex Polska naturalnym krokiem, poszerzając portfolio naszych produktów o nowe rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa – mówi Piotr Karbownik, Menadżer Zespołu ds. Zarządzania Produktami w Cemex Polska.

 

Opracowanie: CEMEX POLSKA