20 WRZEŚNIA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Nabór do nowej grupy konsultacyjnej projektu Building Life 2

Aktualności

W czerwcu tego roku rozpoczęliśmy realizację drugiej edycji projektu Building Life, w ramach którego w poprzednich latach opracowaliśmy i wydaliśmy publikację Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. Druga edycja projektu skupia się na wdrażaniu konkretnych działań dekarbonizacyjnych w ramach sektora budownictwa i szerokim promowaniu wiedzy dotyczącej dekarbonizacji.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z WorldGBC i zrzeszonymi w organizacji europejskimi partnerami, a współfinansowany przez IKEA Foundation i Laudes Foundation.

Nabór do nowej grupy konsultacyjnej projektu Building Life 2

W ramach prac powołujemy grupę konsultacyjną projektu Building Life 2, której celem będzie opracowanie:

  • szczegółowych rekomendacji dla dwóch grup interesariuszy – architektów i deweloperów, dotyczących konkretnych działań, jakie muszą być podejmowane, aby dekarbonizacja zasobów budowlanych w 2050 r. mogła zostać osiągnięta,
  • wytycznych do raportowania z podejmowanych działań dekarbonizacyjnych oraz z wyników analiz śladu węglowego budynków znajdujących się w portfolio architektów i deweloperów.

Jeśli więc jesteś :

  • architektką lub architektem,
  • przedstawicielką lub przedstawicielem firmy deweloperskiej,
  • projektantką lub projektantem budowlanym czy instalacyjnym,

możesz zgłosić chęć udziału w spotkaniach grupy, zapisując się tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku, 29 września 2023 r.

Szczegóły dotyczące organizacji grupy konsultacyjnej projektu Building Life 2 przedstawiamy poniżej:
1. Przewiduje się 6 spotkań grupy w okresie od października 2023 do lutego 2024 roku.
2. Spotkania będą odbywały się online.
3. Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do prac grupy, skontaktujemy się do 10 października 2023 r.
4. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem prac grup konsultacyjnych PLGBC, dostępnym tutaj.

Zapraszamy!