6 LIPCA 2022
CZAS CZYTANIA: 2 MIN

Oficjalne rozpoczęcie projektu Reincarnate

Aktualności

W ramach projektu Reincarnate opracowane zostaną innowacyjne rozwiązania mające na celu maksymalizację cyklu życia budynków, produktów i materiałów budowlanych. Konsorcjum Reincarnate – Reincarnation of construction products and materials by slowing down and extending life cycles – ma przyjemność ogłosić start międzynarodowej inicjatywy, finansowanej przez Komisję Europejską w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC bierze udział w projekcie.

Średnia długość życia budynku wynosi 39 lat (w Europie jest to zaledwie 25-30 lat), a główną przyczyną rozbiórek jest przestarzałość. Powoduje to istnienie dużej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych (CDW), stanowiących około 25-30% wszystkich odpadów w Europie – oprócz tych, które powstają podczas bieżących prac budowlanych.

Oficjalne rozpoczęcie projektu Reincarnate

Poziom recyklingu CDW jest stosunkowo wysoki (powyżej 75%), co w 2019 r. wygenerowało 126,89 mld USD (do 2027 r. przewiduje się osiągnięcie 149,19 mld USD). Kraje europejskie zajmują tu prawie dwie piąte całkowitego rynku globalnego i jest to największy udział. Niestety, wiele najcenniejszych materiałów w CDW nie może być oddzielonych i trafia na wysypiska śmieci.

Reincarnate ma na celu promowanie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w europejskim przemyśle i umożliwienie znacznej maksymalizacji cyklu życia budynków, produktów budowlanych i materiałów. Celem jest również zmniejszenie CDW o 80%, zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania budynków, produktów budowlanych i materiałów, a w efekcie obniżenie emisji sektora o 70%.

W ramach projektu Reincarnate ma powstać platforma Circular Potential Information Management (CP-IM) oraz zestaw innowacji umożliwiających jej wykorzystanie. Platforma zapewni cyfrową reprezentację produktów budowlanych i materiałów wraz z informacjami na temat ich cyklu życia. System umożliwi ocenę ich potencjału w zakresie przedłużenia życia i ponownego wykorzystania, a także przewidywanie cyrkularnych strumieni wartości. Reincarnate wygeneruje następnie dziesięć innowacji technicznych z wykorzystaniem danych CP-IM. Od rozwiązań w zakresie kontroli i inspekcji budynków, poprzez planowanie budowy i demontażu, aż po identyfikację i klasyfikację CDW. Rozwiązania te będą czerpać z pojawiających się technologii cyfrowych, takich jak cyfrowy bliźniak, sztuczna inteligencja i robotyzacja procesów.

Trzy empirycznie udowodnione obserwacje z zakresu nauk społecznych pozwolą na wspieranie powszechnego przyjęcia ponownie wykorzystywanych wysokiej jakości produktów i materiałów budowlanych. Celem jest również rozwój ekosystemów biznesowych dla połączenia podmiotów w ramach zrównoważonych łańcuchów wartości.

Wszystkie innowacje zostaną zademonstrowane na jedenastu wybranych rzeczywistych projektach i łańcuchach wartości. Ponadto, opracowane zostaną wytyczne dotyczące procesów biznesowych oraz platforma e-learningowa w celu upowszechnienia i wykorzystania projektu Reincarnate.

Konsorcjum Reincarnate łączy 16 multidyscyplinarnych organizacji – w tym MŚP, duże spółki, organizacje non-profit, RTO i instytucje szkolnictwa wyższego – z ośmiu krajów. Ten zróżnicowany zespół będzie pracował razem przez 48 miesięcy, wnosząc silne doświadczenie w pracy przy cyfrowych bliźniakach, przewidywaniu cyklu życia, ocenie materiałów, naukach społecznych, zarządzaniu budową, architekturą i zarządzaniu nieruchomościami.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z programu badań i innowacji Horyzont Europa w ramach umowy o dofinansowanie nr 101056773.

Więcej o projekcie Reincarnate: LinkedIn, Twitter

Źródło