21 LISTOPADA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Partnerstwo Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i UNEP/GRID – Warszawa

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz UNEP/GRID-Warszawa podpisały umowę o współpracy. Organizacje będą podejmować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego budownictwa w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju.

Wspólne przedsięwzięcia będą realizowane w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”. Instytucje będą wzajemnie wspierać się w działaniach w obszarze wydarzeń, projektów i inicjatyw dla promowania zrównoważonego budownictwa i architektury, zrównoważonego podejścia w tworzeniu przestrzeni miast, przeciwdziałaniu zmianie klimatu.

Partnerstwo Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC  i UNEP/GRID – Warszawa

– Zawieranie partnerstw i wzajemna współpraca to jeden z elementów realizacji strategii PLGBC. Dzięki partnerstwom mamy większe szanse wykorzystania potencjałów naszych organizacji, wymiany wiedzy merytorycznej i lepszej edukacji, rozszerzenia sieci wpływów i przede wszystkim inspirowania się. Te kwestie pozwalają nam na szybsze i bardziej rewolucyjne wprowadzanie zmian, aby transformacja naszego otoczenia odbywała się skuteczniej i bardziej sprawiedliwie – mówi Marcin Gawroński, Prezydent PLGBC.

Główną przesłanką partnerstwa była wspólna troska o poszanowanie środowiska naturalnego i ochronę klimatu wynikająca z celów statutowych obu organizacji.

Współpraca obejmie przede wszystkim współorganizację konferencji, seminariów oraz szkoleń czy też patronaty nad branżowymi inicjatywami. Organizacje chcą upowszechniać wiedzę związaną ze zrównoważonym rozwojem, aby promować ekologiczne rozwiązania architektonicznie, budowlane, urbanistyczne i te związane z planowaniem przestrzennym.

– Szacuje się, że za blisko 40% globalnej emisji CO2 odpowiada budownictwo*. Dlatego tak ważna jest edukacja i rozwój innowacji zmniejszających presję branży budowlanej na środowisko. Współpraca w tym zakresie to priorytet w działaniach podejmowanych z organizacjami branżowymi takimi, jak PLGBC – podkreśla Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa.

Porozumienie podpisano we wrześniu br.

 

*za: 2022 Global Status Report for Buildings and Construction | UNEP – UN Environment Programme