16 PAŹDZIERNIKA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Pierwsze spotkanie partnerów projektu TOP CLeveR

Aktualności

W dniach 11 i 12 października br. odbyło się w Mediolanie pierwsze spotkanie parterów projektu TOP CLeveR (Training and Outreach Programmes for a Circular and Level(s) based Revolution). Reprezentowały nas Anna Jurczak i Alicja Heller. Omówiono wszystkie działania, jakie będą podejmowane podczas realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do specjalistów i pracowników budowlanych. Jego celem jest wyposażenie pracowników branży budowlanej w umiejętności potrzebne do wdrażania podejścia opartego na redukcji emisji dwutlenku węgla i gospodarce o obiegu zamkniętym w całym cyklu życia budynku.

Pierwsze spotkanie partnerów projektu TOP CLeveR

Podczas projektu zostanie opracowany, przetestowany i wdrożony innowacyjny program szkoleniowy i działania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego pracowników umysłowych i fizycznych sektora budowalnego. Projekt będzie wspierał młode talenty i rolę kobiet w sektorze branży budowlanej.

Projekt realizowany jest przez partnerów z siedmiu green building councils – Włoch, Chorwacji, Hiszpanii, Węgier, Polski, Słowenii oraz World Green Building Council.

Projekt trwa od 10.2023 r. do 09.2026 r. i jest finansowany z programu Unii Europejskiej LIFE22-CET w ramach umowy o dotacje nr 101121073.