20 KWIETNIA 2022
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

PLGBC realizuje międzynarodowy projekt CIRCON dot. GOZ

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z Politechniką Śląską oraz Green Building Council Iceland bierze udział w projekcie CIRCON. Celem jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej w sektorze budowlanym. Projekt finansowany jest ze środków Funduszy Norweskich i EOG oraz budżetu państwa.

Fundusze Norweskie i EOG służą współpracy na rzecz ograniczania nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie. Nadrzędnym celem Funduszy jest wspólne działanie na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Operatorem programu w Polsce jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PLGBC realizuje międzynarodowy projekt CIRCON dot. GOZ

W ramach przyznanego grantu z Funduszy Norweskich i EOG, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego rozpoczęło w kwietniu 2022 r. realizację projektu CIRCON: Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych, we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz partnerem zagranicznym, Green Building Council Iceland (GBCI).

Założeniem projektu jest stworzenie kompendium wiedzy dotyczącego zasad projektowania budynków w zgodzie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród interesariuszy rynku budowlanego. W ramach realizacji projektu zostaną opracowane wytyczne, jak praktycznie stosować zasady GOZ w budownictwie.

Projekt CIRCON rozpoczął się w kwietniu 2022 r. i potrwa dwa lata.

Projekt CIRCON: Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych korzysta z dofinansowania o wartości 361 422 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej w sektorze budowlanym.

 

Informacja o Funduszach Norweskich i EOG

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie i EOG na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.

https://eeagrants.org/