28 CZERWCA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

PLGBC rozpoczyna międzynarodowy projekt FoCA

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC w konsorcjum z jednostkami badawczo-naukowymi z Polski i Turcji rozpoczęło międzynarodowy projekt FoCA – Free of Carbon Architecture. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnego narzędzia – interaktywnej platformy internetowej dostarczającej informacji o właściwościach środowiskowych materiałów i wyrobów budowlanych.

Dekarbonizacja budownictwa jest niezbędnym elementem w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie z postanowieniami Europejskiego Zielonego Ładu. Aby osiągnąć ten cel, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego powinni mieć świadomość problemu, odpowiednią wiedzę, a także narzędzia ułatwiające podejmowanie odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych prowadzących do zmniejszenia śladu ekologicznego sektora budowlanego.

PLGBC rozpoczyna międzynarodowy projekt FoCA

Narzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, głównie architektów i projektantów, dlatego też przedstawiciele tej grupy będą brać czynny udział w projekcie.

– Obecnie sektor budowlany poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji, koncentruje się głównie na redukcji tzw. operacyjnego śladu węglowego, czyli emisji CO2 spowodowanych zużyciem energii na ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz korzystanie z urządzeń pomocniczych. Jednocześnie pomijany jest temat wpływu na środowisko tzw. śladu węglowego wbudowanego, czyli emisji CO2 w fazie produkcji materiałów i technologii budowlanych, transportu, budowy oraz końcu życia budynku i jego elementów. Monitorowanie i ograniczanie tych emisji ma zasadnicze znaczenie dla uwzględnienia całkowitego wpływu budynków i sektora budownictwa na rezultaty prac nad uzyskaniem neutralności klimatycznej.

Podstawą szacowania wbudowanego śladu węglowego są dane o emisjach wyrobów budowalnych związanych przede wszystkich z ich produkcją. Aby ułatwić projektantom uwzględnianie emisji wbudowanych należy opracować centralną bazę danych środowiskowych obejmującą wyroby budowlane, urządzenia i systemy techniczne. W wielu krajach istnieją już narzędzia wspomagające projektowanie prośrodowiskowe, przedstawiające dane na temat wyrobów budowlanych, lecz zasadność ich stosowania ogranicza się do regionalnego wykorzystania. Najwyższa pora, by również w Polsce powstała odpowiednia, wiarygodna i ogólnodostępna baza. I na takie zapotrzebowanie odpowiada projekt FoCA – podkreśla Anna Gil, Project Manager, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jako koordynator, Instytut Techniki Budowlanej (ITB), Politechnika Wrocławska, Environmentally Friendly Green Buildings Association / Turkish Green Building Council (CEDBIK) i Yildiz Technical University (YTU) w Turcji.

Projekt uruchomiono w czerwcu br. w ramach 33. konkursu Inicjatywy CORNET (COllective Research NETworking), a finansowany jest z funduszu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz środków własnych. Projekt FoCA potrwa 24 miesiące.