6 MARCA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

PLGBC_experts: Jak wykorzystać potencjał zrównoważonych magazynów PREMIERA

PLGBC_online

Magazyn jest istotnym elementem sieci logistycznej. W ostatnich latach w literaturze można zaobserwować znaczny wzrost badań na styku technologii Przemysłu 4.0 i zarządzania magazynem zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Udowodniono, że rozwijanie zrównoważonych i ekologicznych inicjatyw jest pozytywne dla zdrowia naszej planety, sprawia, że firmy są bardziej konkurencyjne i lepiej oceniane na poziomie społecznym, a zatem generuje więcej korzyści ekonomicznych.

PLGBC_experts: Jak wykorzystać potencjał zrównoważonych magazynów PREMIERA

Dbałość o ekologię stanowi potwierdzenie dla interesariuszy, że firma ceni sobie zrównoważony rozwój, łącząc te działania z generowaniem wyników finansowych. Dzięki odpowiednim praktykom w zakresie ekologicznego magazynu, korzyści są wręcz podwójne – prowadzą również do oszczędności kosztów.

Podczas webinaru zostanie zaprezentowane opracowanie grupy roboczej PLGBC Zrównoważone magazyny pt. „Jak wykorzystać potencjał zrównoważonych magazynów”.

Przedstawiciele grupy roboczej przybliżą uczestnikom kluczowe założenia i kierunki działań analizowane w opracowaniu.

Dyskusję moderuje Magdalena Wojtas, PLGBC

Po dyskusji będzie czas na zadanie pytań przez słuchaczy.